Lời Dịch - She Couldn't - Linkin Park

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 737 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - She Couldn't - Linkin Park

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Won't be long 'til everybody knows I've seen her smiling The sunlight is shining on her now She couldn't stay here She knows you won't let her down You know she couldn't stay here with you You know she had to go Even though she couldn't stay here with you You know you're not alone No matter what you think you did wrong (Won't be long 'til everybody knows) She knew she had to go all along (Won't be long 'til everybody knows) No matter what you think you did wrong (Won't be long 'til everybody knows) She knew she had to go all along (Won't be long 'til everybody knows) I see her shining The sunlight's crying for her now She wouldn't stay here She knows you won't let her down You know she couldn't stay here with you You know she had to go Even though she couldn't stay here with you You know you're not alone No matter what you think you did wrong (Won't be long 'til everybody knows) She knew she had to go all along (Won't be long 'til everybody knows) No matter what you think you did wrong (Won't be long 'til everybody knows) She knew she had to go all along (Won't be long 'til everybody knows) Won't be long 'til everybody knows Won't be long 'til everybody knows Won't be long 'til everybody knows Won't be long 'til everybody knows No matter what you think you did wrong (Won't be long 'til everybody knows) She knew she had to go all along (Won't be long 'til everybody knows) No matter what you think you did wrong (Won't be long 'til everybody knows) She knew she had to go all along (Won't be long 'til everybody knows) No matter what you think you did wrong (You know she couldn't stay here with you) She knew she had to go all along (You know she had to go) No matter what you think you did wrong (You know she couldn't stay here with you) She knew she had to go all along (You know she had to go) Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết Tôi đã từng trông thấy cô ấy tươi cười Lúc này, vầng thái dương kia đang toả sáng lên cô ấy Cô ấy chẳng thể nào ở lại nơi này Cô ấy biết rồi anh sẽ chẳng bỏ rơi cô đâu Anh biết cô ấy chẳng thể ở lại đây bên anh Anh biết cô ấy phải ra đi Thậm chí dù cô ấy chẳng thể ở đây bên anh Anh biết mình không hề cô đơn mà Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Tôi trông thấy cô ấy sáng rực rỡ Lúc này, vầng thái dương kia cũng phải nhỏ lện vì nàng Cô ấy sẽ chẳng ở lại đây Cô ấy biết rồi anh sẽ chẳng bỏ rơi cô đâu Anh biết cô ấy chẳng thể ở lại đây bên anh Anh biết cô ấy phải ra đi Thậm chí dù cô ấy chẳng thể ở đây bên anh Anh biết mình không hề cô đơn mà Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết (x4) Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Chẳng hề gì nếu anh nghĩ mình đã làm sai mọi việc (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết) Cô ấy đã biết mình phải ra đi (Sẽ chẳng lâu nữa cho tới khi mọi người đều biết)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP