1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Set This Party Off (Jonas L.A OST) - Jonas Brothers    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Drivin' down the boulevard She pulls up in her daddy's car, top down She's got friends and I've gone mine But I got nothin' on my mind Rockin' out to my favorite songs That's all I really need Would it be better if you rolled with me? We've got the words if you've got the melody We've got the time if you've got the place to be And we're not gonna stop Until we set it off We've got tonight to make every memory Ready or not, 'cause we're gonna make you see We're not gonna stop We're gonna set this party off. (We're gonna set this party off). She looked at me like I was so crazy I could tell she was in 'Cause she didn't say no (Right Away) She told that she would think about it Girls like you that you gotta keep it guessin' And then she blasted her favorite song But I still heard her scream Ready, here we go, with me. We've got the words if you've got the melody We've got the time if you've got the place to be And we're not gonna stop Until we set it off We've got tonight to make every memory Ready or not, 'cause we're gonna make you see We're not gonna stop We're gonna set this party off. All I need is my favorite song But it sounds better when you sing along Sing along. We've got the words if you've got the melody We've got the time if you've got the place to be And we're not gonna stop Until we set it off We've got tonight to make every memory Ready or not, 'cause we're gonna make you see We're not gonna stop. We're gonna set this party off. We've got the words if you've got the melody (Wohow Wohow) We've got the time if you've got the place to be (The place to be) We've got tonight to make every memory (Wohow Wohow) No, we're not gonna stop We're gonna set this party off. Lái xe dọc theo đại lộ Cô ấy dừng chiếc xe của bố lại, rồi hạ mui Cô ấy đi theo bạn mình và tôi cũng thế Nhưng tôi chẳng nghĩ được cái gì Lắc lư theo nhịp bài hát của tôi Tôi chỉ cần thế thôi Có tuyệt hơn không khi em đã nhảy cùng tôi? Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân Và chúng tôi sẽ không dừng lại Tới khi bắt đầu lên đường Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu Dù sẵn sàng hay chưa, vì chúng tôi sẽ khiến bạn thấy... Chúng tôi sẽ không dừng lại Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi bị điên Tôi có thể nói là cô ấy đã vào tròng rồi Vì cô ấy không từ chối Cô ấy nói để cô ấy cân nhắc đã Các cô nàng như em chắc luôn gây tò mò Và rồi cô ấy gào toáng bài hát yêu thích của mình Nhưng tôi vẫn nghe được cô ấy hét Sẵn sàng chưa, ta đi thôi, đi cùng tôi nhé. Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân Và chúng tôi sẽ không dừng lại Tới khi bắt đầu lên đường Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu Dù sẵn sàng hay chưa, vì chúng tôi sẽ khiến bạn thấy... Chúng tôi sẽ không dừng lại Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động. Tôi chỉ cần có bài hát tôi thích thôi Nhưng sẽ nghe hay hơn khi có em hát cùng Hát cùng. Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân Và chúng tôi sẽ không dừng lại Tới khi bắt đầu lên đường Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu Dù sẵn sàng hay chưa, vì chúng tôi sẽ khiến bạn thấy... Chúng tôi sẽ không dừng lại Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động. Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu Chúng tôi sẽ không dừng lại Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...