Lời Dịch - Set The World On Fire - Britt Nicole

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 667 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Set The World On Fire - Britt Nicole

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I wanna set the world on fire Until it's burning bright for You It's everything that I desire Can I be the one You use? [CHORUS] I, I am small but You, You are big enough I, I am weak but You, You are strong enough to Take my dreams Come and give them wings Lord with You Nothing I can not do Nothing I cannot do I wanna feed the hungry children And reach across the farthest land And tell the broken there is healing And mercy in the Father's hands [CHORUS] Take my dreams Come and give them wings Lord with You Nothing I cannot do Nothing I cannot do My hands my feet My everything My life, my love Lord, use me I wanna set the world on fire I wanna set the world on fire, yeah Take my dreams Come and give them wings Lord with You Nothing I cannot do Take my dreams Come and give them wings Lord with You There's nothing I can't do Nothing I can't do I'm gonna set the world on fire Set the world on fire Con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian. Đến khi nó bừng sáng lên vì Ngài. Đó là tất cả điều con ao ước. Con có thể trở thành con chiên của Ngài? [CHORUS] Con, con thì nhỏ bé nhưng Ngài, Ngài thì rất ư vĩ đại. Con, con thì yếu đuối nhưng Ngài, Ngài thì đủ mạnh mẽ Để đến và chắp thêm cho những ước mơ của con đôi cánh. Hỡi Chúa, có Ngài Không điều gì là con không thể làm được. Không điều gì là con không thể làm được. Con muốn cho những trẻ em nghèo đói được no bữa. Và băng ngang qua những vùng đất xa xôi nhất. Đem đến cho những mảnh đời bất hạnh cái tin bình an. Và tồn tại tình thương trong đôi tay của Đức Cha. [CHORUS] Hãy đến và chắp cho những ước mơ của con thêm đôi cánh. Hỡi Chúa, có Ngài Không điều gì là con không thể làm được. Không điều gì là con không thể làm được. Đôi tay con, đôi chân con Tất cả. Cuộc sống của con, tình yêu thương nơi con. Hỡi Chúa, hãy sử dụng con. Con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian. Vâng, con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian. Hãy đến và chắp cho những ước mơ của con thêm đôi cánh. Hỡi Chúa, có Ngài Không điều gì là con không thể làm được Hãy đến và chắp cho những ước mơ của con thêm đôi cánh. Hỡi Chúa, có Ngài Không điều gì là con không thể làm được. Không điều gì là con không thể làm được. Con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian. Thắp lên ngọn lửa cho thế gian.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...