Lời Dịch - Serpents In Paradise - Avantasia

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 616 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Serpents In Paradise - Avantasia  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  [Gabriel] Reading the madness they took her away under the cross. Bailiff and bishop and monk – Malleus Maleficarum - the law Prayed for salvetion, I fought for her soul – scared by the horned. The devil was creeping around until she died in the flames as he saw. Father forgive me for I've hardly seen the human deep within. Just an intention – so holy and clear - paving the way to madness for us... Serpents on the way to paradise – dying for love, fighting for ages. Serpents on their way to paradise - raging with anger and pain for the cross. [Jakob] Father forgive me for what I have done. For I betrayed the one that I loved like a son. Demons and spells are they reality? The pest and the schism; the power of the Moon We've got to fight. Keep out people afraid... Keep them away from what they shall not see. I see a menace to our paradise in these evil times. Heaves is burning, people are yearning for a new doctrine, they are... [Gabriel] Serpents on the way paradise. [Jakob] Don't know they'll end in final damnation. [Gabriel] Serpents on the way to paradise... [Jakob] Raging with anger and pain against the Cross. [Gabriel] Lord if I'm an unbeliever - what do I believe? Can you tell me lord what you had done if you were me? I have stared into the eyes of innocence and fear. I saw Anna in the tower in a lake of tears. Something strange is going on and still I don't know why. I have stared into the secrets they still try to hide. Vandroiy can you tell me what you know about it all? Vandroiy can you help me to leave this prison hall? Vandroiy can you help me free Anna from the chain? Vandroiy can you help me to become a little sane? Serpents on the way to paradise - Dying for love, fighting for ages. Serpents on their way to paradise Raging with anger and pain... [Gabriel] Thông qua sự cuồng điên họ mang nàng đi xa (*) Dưới bóng thập tự giá. Gã quận trưởng, giám mục và thầy tu, Với luật Malleus Maleficarum. Cầu nguyện sự cứu rỗi, ta tìm thấy linh hồn nàng Bị đe dọa bởi một con vật có sừng dài Qủy dữ đang trườn bò xung quanh Cho đến khi nàng lìa đời trong ngọn lửa như anh ta đã thấy. Cha ơi, hãy tha thứ cho con vì con đã từng chẳng nhận ra Cái bản tính con người nằm sâu bên trong đó. Chỉ là một ý định thật thiêng liêng và trong sạch – mở lối đến sự điên cuồng cho chúng con... Những con quỷ trên đường đến thiên giới chết cho tình yêu, chiến đấu cho thời đại Thịnh nộ cùng cơn cuồng nộ và nỗi đau cho thập giá. [Jakob] Cha ơi hãy thứ tha cho con vì những gì con đã làm Vì con đã phản bội một người mà con xem như con đẻ Những con quỷ và những lời nguyền chúng có phải là sự thật Những đồ sâu bọ và những con thú dữ, sức mạnh của mặt trăng Chúng ta phải chiến đấu, cho mọi người thoát khỏi sự sợ hãi Hãy khiến họ rời xa những thứ họ sẽ chẳng thấy được bao giờ. Ta thấy một sự đe dọa đến từ thánh giới Trong những thời khắc của quỷ dữ. Thiên đường đang rực lửa, mọi người đang mong ngóng Cho một học thuyết mới, chúng là... [Gabriel] Những con quỷ trên lối đến thiên đường [Jakob] Chẳng biết chúng có kết thúc trong sự đọa đày cuối cùng [Gabriel] Những con quỷ trên đường đến thiên đường [Jakob] Cơn thịnh nộ cùng sự giận dữ và nỗi đau chống lại Thập giá. [Gabriel] Chúa ơi, nếu con là một kẻ hồ nghi – con phải tin gì đây? (*) Có thể nói cho con chăng Ngài sẽ làm gì Nếu Ngài là con? Con đã nhìn rõ trong đôi mắt của sự vô tội và sợ hãi Con đã thấy Anna trong ngôi tháp trong hồ nước mắt. Có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra Mà con vẫn chưa rõ tại sao? Con đã thấy rõ những bí mật (mà) Họ vẫn còn cố che dấu. Vandroiy ông có thể nói cho ta những gì ông biết chăng? Vandroiy ông có thể giúp ta chăng để rời khỏi cái nhà ngục này Vandroiy ông có thể giúp ta chăng giải thoát Anna khỏi những xiềng xích? Vandroiy ông giúp ta được không để có được một chút tỉnh táo thôi?
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP