Lời Dịch - September - Daughtry

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 1.291 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - September - Daughtry

    How the time passed away All the trouble that we gave And all those day we spent out by the lake Has it all gone to waste? All the promises we made One by one they vanished just the same All the things I still remember Summers never looked the same Years go by and time just seems to fly But the memories remain In the middle of September We still played out in the rain Nothing to lose but everything to gain Reflecting now on how things could've been It was worth it in the end Now it all seems so clear There's nothing left to fear So we made our way by finding what was real Now the days are so long That summer's moving on Reach for something that's already gone All the things I still remember Summers never look the same Years go by and time just seems to fly But the memories remain In the middle of September We still played out in the rain Nothing to lose but everything to gain Reflecting now on how things could've been It was worth it in the end Yeah, We knew we had to leave this town But we never knew when and we never knew how We would up here the way we are We knew we had to leave this town But we never knew when and we never knew how All the things I still remember Summers never look the same Years go by and time just seems to fly But the memories remain In the middle of September We still played out in the rain Nothing to lose but everything to gain Reflecting now on how things could've been It was worth it in the end Sao thời gian lại trôi nhanh tới vậy Những rắc rối ta đã gây ra Và những tháng ngày ta ở bên hồ nước Liệu tất cả ra đi có là uổng phí Từng người biến mất theo cùng một cách Những điều tôi vẫn nhớ như in Mùa hè đâu còn như xưa Năm tháng cứ dần trôi và thời gian vùn vụt bay qua Nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó Giữa tháng chín ấy Ta vẫn vui đùa dưới mưa Chẳng gì mất đi mà còn nhiều thêm Giờ ngẫm lại mọi chuyện xảy ra thế nào Thì vẫn đáng ở kết thúc Giờ mọi thứ đã tỏ tường Chẳng có gì phải sợ nữa Vậy thì ta hãy tạo cách riêng để tìm những gì là thực đi Giừo ngày thật dài Hè cứ dần trôi đi Ta cố có được những điều đã mất Những điều tôi vẫn nhớ như in Mùa hè đâu còn như xưa Năm tháng cứ dần trôi và thời gian vùn vụt bay qua Nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó Giữa tháng chín ấy Ta vẫn vui đùa dưới mưa Chẳng gì mất đi mà còn nhiều thêm Giờ ngẫm lại mọi chuyện xảy ra thế nào Thì vẫn đáng ở kết thúc Yeah, chúng ta hiểu phải rời bỏ quê hương Nhưng chúng ta không biết lúc nào và làm ra sao Ta cứ đứng đây theo cách của riêng mình Yeah, chúng ta hiểu phải rời bỏ quê hương Nhưng chúng ta không biết lúc nào và làm ra sao Những điều tôi vẫn nhớ như in Mùa hè đâu còn như xưa Năm tháng cứ dần trôi và thời gian vùn vụt bay qua Nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó Giữa tháng chín ấy Ta vẫn vui đùa dưới mưa Chẳng gì mất đi mà còn nhiều thêm Giờ ngẫm lại mọi chuyện xảy ra thế nào Thì vẫn đáng ở kết thúc
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...