Lời Dịch - Secret (Pretty Little Liars Theme) - The Pierces

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 1.631 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Secret (Pretty Little Liars Theme) - The Pierces

    Got a secret Can you keep it? Swear this one you'll save Better lock it, in your pocket Taking this one to the grave If I show you then I know you Won't tell what I said Cause two can keep a secret If one of us is dead… Why do you smile Like you have told a secret Now you're telling lies Cause you're the one to keep it But no one keeps a secret No one keeps a secret Why when we do our darkest deeds Do we tell? They burn in our brains Become a living hell Cause everyone tells Everyone tells… Got a secret Can you keep it? Swear this one you'll save Better lock it, in your pocket Taking this one to the grave If I show you then I know you Won't tell what I said Cause two can keep a secret If one of us is dead… Look into my eyes Now you're getting sleepy Are you hypnotized By secrets that you're keeping? I know what you're keeping I know what you're keeping Got a secret Can you keep it? Swear this one you'll save Better lock it, in your pocket Taking this one to the grave If I show you then I know you Won't tell what I said Cause two can keep a secret If one of us is dead… Alison? Yes, Katherine. I have something I want to tell you, but you have to promise to never tell anyone. I promise Do you swear on your life? I swear on my life You swore you'd never tell… You swore you'd never tell… You swore you'd never tell… You swore you'd never tell… Got a secret Can you keep it? Swear this one you'll save Better lock it, in your pocket Taking this one to the grave If I show you then I know you Won't tell what I said Cause two can keep a secret If one of us is dead… (chorus x3) Yes two can keep a secret If one of us is…. Dead. Có một bí mật Cậu có thể giữ nó được không? Hãy thề là cậu sẽ giữ kín điều này đi Tốt hơn hết hãy nhốt nó thật chặt trong túi của cậu Và mang điều này xuống tận nấm mồ sâu Nếu mình nói cho cậu biết rồi mình sẽ hiểu cậu mà Cậu sẽ không nói điều mình đã nói đâu Vì hai ta có thể giữ kín một bí mật Nếu một trong hai đứa tụi mình thành ma... Sao cậu lại cười Như là cậu đã nói ra một bí mật vậy Giờ cậu đang nói toàn lời dối trá Vì cậu là người duy nhất giữ nó mà Nhưng đâu có ai giữ được một bí mật Đâu có ai giữ được một bí mật Tại sao khi tụi mình làm được những trò đen tối của tụi mình Tụi mình có nói ra chăng? Chúng cứ như lửa đốt trong đầu tụi mình ấy Trở nên một địa ngục sống Vì ai cũng nói Ai cũng nói... Có một bí mật Cậu có thể giữ nó được không? Hãy thề là cậu sẽ giữ kín điều này đi Tốt hơn hết hãy nhốt nó thật chặt trong túi của cậu Và mang điều này xuống tận nấm mồ sâu Nếu mình nói cho cậu biết rồi mình sẽ hiểu cậu mà Cậu sẽ không nói điều mình đã nói đâu Vì hai ta có thể giữ kín một bí mật Nếu một trong hai đứa tụi mình thành ma... Hãy nhìn vào mắt mình này Giờ cậu đang thấy buồn ngủ Cậu đã bị thôi miên Bởi những bí mật mà cậu đang che đậy? Mình biết cậu đang che giấu điều gì Mình biết cậu đang che giấu điều gì Có một bí mật Cậu có thể giữ nó được không? Hãy thề là cậu sẽ giữ kín điều này đi Tốt hơn hết hãy nhốt nó thật chặt trong túi của cậu Và mang điều này xuống tận nấm mồ sâu Nếu mình nói cho cậu biết rồi mình sẽ hiểu cậu mà Cậu sẽ không nói điều mình đã nói đâu Vì hai ta có thể giữ kín một bí mật Nếu một trong hai đứa tụi mình thành ma... Alison? Vâng, Katherine. Mình có một vài điều muốn nói với cậu, nhưng Cậu phải hứa là không bao giờ được nói cho bất kỳ ai đấy Mình hứa mà Cậu có thề là cậu sẽ chết nếu nói ra chớ? Mình thề là mình sẽ chết ngay nếu nói ra Cậu đã thề là cậu sẽ không bao giờ nói ra... Cậu đã thề là cậu sẽ không bao giờ nói ra... Cậu đã thề là cậu sẽ không bao giờ nói ra... Cậu đã thề là cậu sẽ không bao giờ nói ra... Có một bí mật Cậu có thể giữ nó được không? Hãy thề là cậu sẽ giữ kín điều này đi Tốt hơn hết hãy nhốt nó thật chặt trong túi của cậu Và mang điều này xuống tận nấm mồ sâu Nếu mình nói cho cậu biết rồi mình sẽ hiểu cậu mà Cậu sẽ không nói điều mình đã nói đâu Vì hai ta có thể giữ kín một bí mật Nếu một trong hai đứa tụi mình thành ma... (chorus x3) Vâng, hai đứa mình có thể giữ bí mật Nếu một trong hai đứa tụi mình thành MAAAAAAAAA
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...