Lời Dịch - Satellite - Unkle Bob

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 659 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Satellite - Unkle Bob

    I heard it on the radio The singer's got a sad, sad song I think I'm gonna sing along And I don't know what I'm doing Don't know where the world went wrong Don't know where the pain belong Who do you think you are? You're not a star You're just a satellite, a satellite What do you think you know? I'm letting go Cause you're just a satellite, a satellite I heard it on the radio The singer's got a sad, sad song I think I'm gonna sing along And I don't know what I'm doing Don't know where the world went wrong Don't know where the pain belong Who do you think you are? You're not a star You're just a satellite, a satellite What do you think you know? I'm letting go Cause you're just a satellite, a satellite Satellite, satellite What do you want me to be? What do you want me to be? What would you say that I am? What would you say that I am? Who do you think you are? You're not a star You're just a satellite, a satellite What do you think you know? I'm letting go Cause you're just a satellite, a satellite Tôi nghe được bài hát đó trên đài Cô ca sĩ đó hát một bài ca thật buồn Tôi nghĩ tôi sẽ hát theo nàng Và tôi chẳng biết tôi đang làm gì nữa Chẳng biết nơi nào trên thế giới này là tồi tệ Chẳng biết nỗi đau thuộc về nơi đâu Em nghĩ em là ai? Em chẳng phải là một ngôi sao Em chỉ là một kẻ theo đuôi, một kẻ theo đuôi Em nghĩ em biết gì chứ? Tôi đang buông xuôi Vì em chỉ là một kẻ theo đuôi. một kẻ theo đuôi Tôi nghe được bài hát đó trên đài Cô ca sĩ đó hát một bài ca thật buồn Tôi nghĩ tôi sẽ hát theo nàng Và tôi chẳng biết tôi đang làm gì nữa Chẳng biết nơi nào trên thế giới này là tồi tệ Chẳng biết nỗi đau thuộc về nơi đâu Em nghĩ em là ai? Em chẳng phải là một ngôi sao Em chỉ là một kẻ theo đuôi, một kẻ theo đuôi Em nghĩ em biết gì chứ? Tôi đang buông xuôi Vì em chỉ là một kẻ theo đuôi. một kẻ theo đuôi Kẻ theo đuôi, kẻ theo đuôi Em muốn tôi là ai? Em muốn tôi là ai? Em sẽ nói về tôi như thế nào? Em sẽ nói về tôi như thế nào? Em nghĩ em là ai? Em chẳng phải là một ngôi sao Em chỉ là một kẻ theo đuôi, một kẻ theo đuôi Em nghĩ em biết gì chứ? Tôi đang buông xuôi Vì em chỉ là một kẻ theo đuôi. một kẻ theo đuôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...