1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 사랑의 배터리 / Sarangui Bateori / Love's Battery - Hong Jin Young

    나를 사랑으로 채워줘요 Nadeul saranguiro chaewochwoyo Fill me with your love 사랑의 밧데리가 다 됐나봐요 Sarangui batterika da doaetnaboayo My love's battery seems to be out of juice 당신없인 못살아 정말 나는 못살아 Dangshim oebsin motsala jeongmal naneun motsala I can't live without you, I really can't live without you 당신은 나의 밧데리 Dangshineun naui batteri You are my battery~ 얼짱이 아니라도 좋아요 eoljjangee anirado johayo It's okay if you don't have the perfect face 몸짱이 아니라도 좋아요 momjjangee anirado johayo It's okay if you don't have the perfect body 나만을 위해줄 당신이 namaneul wihaejool dangshinee One that's always there for me 바로 내겐 짱이랍니다 baro naeken jjangeerabnida is the perfect one for me 한번 더 나를 안아주세요 Hanbeon deo nareul anajooseyo Please hold me one more time 가슴이 터지더록 안아주세요 Gaseumee teojideorak anajooseyo Hold me like my chest will explode 사랑의 약발이 떨어졌나봐 Sarangui yakbalee ddeoleojyeotnaboa My love battery is out of juice 당신이 필요해요 Dangshinee pilyohaeyo I need you now 나를 사랑으로 채워줘요 Nadeul sarangeuro chaewojwoyo Fill me with your love 사랑의 밧데리가 다 됐나봐요 Sarangui batterika da doaetnaboayo My love's battery seem to be out of juice 당신없인 못살아 정말 나는 못살아 Dangshineobsin motsala jeongmal naneun motsala I can't live without you, I really can't live without you 당신은 나의 밧데리 Dangshineun naui batteri You are my battery 내겐 당신만이 전부예요 Naeken dangshinmanee jeonbooyeyo For me there is only you 당신이 너무 좋아 어쩜 좋아요 Dangshinee neomu joha ajjeom johayo I like you unconditionally no matter what 하나뿐인 내사랑 둘도 없는 내사랑 Hanabboonin naesarang dooldo eobsneun naesarang Only one like you, none of them are like you 당신이 짱이 랍니다 Dangshinee jjangee rabnida You are the perfect one for me 사랑을 가득넣어 주세요 Sarangeun kadeukneoheo jooseyo Fill my heart with love please 가슴에 넘치도록 넣어주세요 Gaseume neomchidorak neoheojooseyo Fill my heart til it's overflowing 사랑의 약발이 떨어졌나봐 Sarangui yakbalee ddeoreojyeotnaboa My love's battery seems to be out of juice 나 지금 외로워요 Na jigeum oirowiyo I feel very lonely now 나를 사랑으로 채워줘요 Na deul sarangeuro chaewojwoyo Fill me with your love 사랑의 밧데리가 다 됐나봐요 Sarangui batterika da doaetnaboayo My love battery seems to be out of juice 당신없인 못살아 정말 나는 못살아 Dangshineobsin motsila jeongmal naneun motsila I can't live without you, I really can't live without you 당신은 나의 밧데리 Dangshineun naui batteri You are my battery 내겐 당신만이 전부예요 Naeken dangshinmanee jeonbooyeyo You are everything to me 당신이 너무 좋아 어쩜 좋아요 Dangshinee neomu joha eojjeom johayo I like you unconditionally no matter what 하나뿐인 내사랑 둘도 없는 내사랑 Hanabbonin naesarang dooldoeobsneun naesarang Only one like you, none of them are like you 당신이 짱이랍니다 Dangshinee jjangeerabnida You are the perfect one 아무리 힘든 날에도 당신만 있다면 Amoori himdeun naledo dangshinman itdamyeon No matter how hard the day was, if you are next to me 힘들지 않아 나는 슬프지 않아 Himdeulji aha naneun seulpeuji aha I don't feel tired, I don't feel sad 당신 곁이라면 Dangshin kyeoteeramyun Whenever I'm next to you 내겐 당신만이 전부예요 Naeken dangshinmanee jeonbooyeyo You are everything to me 당신이 너무 좋아 어쩜 좋아요 Dangshinee neomoo joha ajjeom johayo I like you unconditionally no matter what 하나뿐인 내사랑 둘도 없는 내사랑 Hanabboonin naesarang dooldo eobsneun naesarang Only one like you, none of them are like you 당신이 짱이랍니다 Dangshinee jjangeerabnida You are the perfect one for me 당신이 짱이랍니다 Dangshinee jjangeerabnida You are the perfect one for me 당신이 짱이랍니다 Dangshinee jjangeerabnida You are the perfect one for me Romanised by: DavichiLyrics Translation by: twirlybox@Youtube Hãy lắp đầy em bằng tình yêu của anh Pin tình yêu của em cứ như sẽ cạn kiệt mất thôi Em không thế sống thiếu anh, thực sự không thể sống thiếu anh Anh là pin năng lượng của em Sẽ ổn thôi nếu như anh không có khuôn mặt hoàn hảo Cũng ổn thôi nếu như anh không có cơ thể lý tưởng Với em, người tuyệt vời nhất chính là người luôn ở cạnh em Xin hãy giữ em lại thêm một lần nữa đi Giữ em như lồng ngực em sắp nổ tung lên ấy Pin tình yêu của em đã hết mất rồi Ngay bây giờ em cần anh Hãy lắp đầy em bằng tình yêu của anh Pin tình yêu của em cứ như sẽ cạn kiệt mất thôi Em không thế sống thiếu anh, thực sự không thể sống thiếu anh Anh là pin năng lượng của em Chỉ có anh là người duy nhất dành cho em Em thích anh vô điều kiện và bất chấp tất cả Người duy nhất là anh, không ai khác ngoài anh Anh là người hoàn hảo dành cho em Xin hãy lắp đầy em bằng tình yêu Lắp đầy em cho đến khi tràn đầy Pin tình yêu của em gần như cạn kiệt rồi Giờ đây em thấy thật cô đơn Hãy lắp đầy em bằng tình yêu của anh Pin tình yêu của em cứ như sẽ cạn kiệt mất thôi Em không thế sống thiếu anh, thực sự không thể sống thiếu anh Anh là pin năng lượng của em Anh là tất cả đối với em Em thích anh vô điều kiện và bất chấp tất cả Người duy nhất là anh, không ai khác ngoài anh Anh là người hoàn hảo nhất Không sao cả dù ngày qua có khó khăn Nếu như có anh luôn ở bên em Em không thấy mệt mỏi, không thấy buồn bã Bất cứ khi nào em bên cạnh anh Người duy nhất là anh, không ai khác ngoài anh Với em, anh là người hoàn hảo nhất
     Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...