Lời Dịch - Santeria - Sublime

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 873 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Santeria - Sublime

    I don't practice Santeria I ain't got no crystal ball Well I had a million dollars but I, I'd spend it all If I could find that heina and that sancho that she'd found Well I'd pop a cap in sancho and I'd slap her down What I really wanna know (ah baby) What I really wanna say, I can't define Well it's love that I neeeeeed My soul will have to wait till I get back Find a heina of my own Daddy's gonna love one and all I feel the break, feel the break, feel the break And I gotta live it out Oh yeah un-huh Well I swear that I, what I really wanna know (my baby) What I really wanna say, I can't define Got love! Make it go My soul will have to... What I really wanna say (ah baby) What I really wanna say, is I've got mine And I'll make it Yes, I'm going up Tell sanchito that if he knows what is good for him He best go run and hide Daddy's got a new .45 And I won't think twice To stick that barrel straight down sancho's throat Believe me when I say that I got something for his punk-ass What I really wanna know (ah baby) What I really wanna say, is there's just one way back And I'll make it My soul will have to wait Tôi không theo giáo phái Santeria Cũng chẳng có quả cầu tiên tri nào cả Tôi có hàng tỷ dola nhưng lại tiêu hết mất rồi Vì thế người yêu tôi bỏ đi theo thằng khác (1), nhưng không sao tôi sẽ tìm thấy cả hai, rồi cô ấy sẽ biết Tôi sẽ ghé thăm cô ấy và ...quở trách Điều tôi muốn biết là gì (ah em yêu) Điều tôi muốn nói là gì, tôi chẳng thể xác định Nhưng tôi biết rằng tôi cần tình yêu của cô ấy Linh hồn tôi sẽ phải chờ cho đến khi tôi quay lại Cho đến khi tôi tìm thấy người tình của tôi Cô ấy (2) chắc sẽ yêu ai đó Và nó làm tan nát trái tim tôi, tan nát, tan nát Nhưng tôi sẽ sống sót Oh yeah un-huh Tôi thề rằng, điều tôi muốn biết (em yêu) Điều tôi muốn nói, tôi chẳng thể xác định Tìm lại tình yêu, đi thôi Linh hồn tôi sẽ phải... Điều tôi muốn nói (ah baby) Điều tôi thực sự muốn nói, nó ở đây trong đầu tôi Và tôi sẽ thực hiện Tôi đang trên đường đến chiến thắng (3) Hãy nói với thằng giật bạn gái của tôi rằng, nếu nó biết điều gì là có lợi cho nó Tốt nhất nó nên chạy và trốn đi Tôi đã có một khẩu .45 (4) Và chẳng cần nghĩ nhiều về việc Dí thẳng súng vào họng thằng đó Nó sẽ phải tin khi tôi nói có vài thứ cho một thằng hư hỏng như nó Điều tôi thực sự muốn biết (ah em yêu) Điều tôi thực sự muốn nói, là luôn có một con đường để quay lại Và tôi sẽ tạo ra nó Linh hồn tôi sẽ phải chờ đợi thôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...