Lời Dịch - Run Don't Walk - Hey Monday

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 578 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Run Don't Walk - Hey Monday

    I am restless and I keep trembling Everyone watch me as I descend Into a feeling that's overwhelming me I've finally stopped, stopped making sense I can't stop talking to myself A desperate cry for help Run, don't walk The sky is falling through Don't talk tonight, so confused I'm lost, I'm lost with you I don't care where we are or Where we're heading to But I know I'm lost I'm lost with you, with you My mouth keeps moving but I've lost focus now Clock keeps ticking, time's running out Where we're headed, there is no heading back Trip ain't ugly, I'm losing ground I can't stop talking to myself A desperate cry for help Run, don't walk The sky is falling through Don't talk tonight, so confused I'm lost, I'm lost with you I don't care where we are or Where we're heading to But I know I'm lost I'm lost with you, with you For the record, when I'm with you Things are looking better for once Everything is brighter Than the darkness before you Run, don't walk The sky is falling through Don't talk tonight, so confused I'm lost, I'm lost with you Run, don't walk The sky is falling through Don't talk tonight, so confused I'm lost, I'm lost with you I don't care where we are or Where we're heading to But I know I'm lost I'm lost with you Tôi thao thức và tôi run sợ Mọi người nhìn khi thấy tôi lún sâu Vào một cảm giác đang trùm lấy tôi Cuối cùng tôi đã ngừng, ngừng hiểu mọi chuyện Tôi không thể ngừng tự nhủ với chính mình Một tiếng kêu tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ Hãy chạy, đừng đi Thiên hà sẽ rơi qua Đừng nói gì tối nay, quá bối rối Tôi mất phương hướng, tôi mất phương hương cùng anh Tôi không quan tâm chúng ta ở đâu hay Chúng ta sẽ đến đâu Nhưng tôi biết tôi đã mất phương hướng Tôi đã mất phương hướng cùng anh, cùng ạm Tôi cứ nói nhưng tôi mất tập trung Chiếc đồng hồ vẫn điểm giờ, thời gian đang cạn kiệt Chúng ta hướng đến đâu, tôi đang mất phương hướng Tôi không thể ngừng tự nhủ với chính mình Một tiếng kêu tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ Hãy chạy, đừng đi Thiên hà sẽ rơi qua Đừng nói gì tối nay, quá bối rối Tôi mất phương hướng, tôi mất phương hương cùng anh Tôi không quan tâm chúng ta ở đâu hay Chúng ta sẽ đến đâu Nhưng tôi biết tôi đã mất phương hướng Tôi đã mất phương hướng cùng anh, cùng ạm Anh biết mà, khi tôi ở bên anh Mọi thứ nhìn đẹp hơn trước kia Muôn vật rạng rỡ Hơn trong bóng tối trước mắt anh Hãy chạy, đừng đi Thiên hà sẽ rơi qua Đừng nói gì tối nay, quá bối rối Tôi mất phương hướng, tôi mất phương hương cùng anh Hãy chạy, đừng đi Thiên hà sẽ rơi qua Đừng nói gì tối nay, quá bối rối Tôi mất phương hướng, tôi mất phương hương cùng anh Tôi không quan tâm chúng ta ở đâu hay Chúng ta sẽ đến đâu Nhưng tôi biết tôi đã mất phương hướng Tôi đã mất phương hướng cùng anh, cùng ạm
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...