Lời Dịch - Rain - The Beatles

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 800 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Rain - The Beatles

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  If the rain comes they run and hide their heads They might as well be dead If the rain comes, if the rain comes When the sun shines they slip into the shade (When the sun shines down) And drink their lemonade (When the sun shines down) When the sun shines, when the sun shines Rain, I don't mind Shine, the weather's fine I can show you that when it starts to rain (When the rain comes down) Everything's the same (When the rain comes down) I can show you, I can show you Rain, I don't mind Shine, the weather's fine Can you hear me, that when it rains and shines (When it rains and shines) It's just a state of mind? (When it rains and shines) Can you hear me, can you hear me? Sdaeh rieht edih dna nur yeht semoc niar eht fI (Rain) (Rain) Nếu cơn mưa đến,chúng sẽ chạy và ẩn nấp sau ngọn cây Có lẽ chúng cũng sẽ chết Nếu cơn mưa đến,nếu cơn mưa đến Khi ánh mặt trời-chúng ngủ trong bóng tối (Khi ánh mặt trời xuống) Và chúng uống những giọt nước chanh (Khi ánh mặt trời xuống) Khi ánh mặt trời,khi ánh mặt trời Mưa,tôi không để ý Ánh dương,tiết trời đã ổn định Có thể biểu diễn cho bạn rằng khi nó bắt đầu mưa (khi cơn mưa rơi xuống) Tất cả mọi thứ đều như vậy (khi cơn mưa rơi xuống) Tôi có thể biểu diễn cho bạn,tôi có thể biểu diễn cho bạn Mưa,tôi không để ý Ánh dương,tiết trời đã ổn định Liệu bạn có thể nghe thấy tôi,rằng khi nó mưa và ánh dương (khi nó mưa và ánh dương) Nó chỉ là trạng thái cua sự không để ý thôi ư? (khi nó mưa và ánh dương) Liệu bạn có nghe thấy tôi không,bạn có nghe thấy tôi không? Sdaeh rieht edih dna nur yeht semoc niar eht fI (mưa) (mưa)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP