Lời Dịch - Rain - Green Carnation

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 717 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Rain - Green Carnation

    Rain It rained on the day that she went away She never returned Searching for something she'd lost on her way She never came back To me It rained on the day that I fell asleep I never returned Searching for something I'd lost on my way I never came back To life I dreamt of a mountain that I could not seize I dreamt of a flower that I could not smell I dreamt of treasures that I could not possess I dreamt of dreams that were not true She found a mountain, but would not seize She found a flower, but would not smell She found treasures, but would not possess She found a life, but would not live To where she went I don't know But what I felt, she was close She found a mountain, but would not sieze She found a flower, but would not smell She found treasures, but would not possess She found a life, but would not live Mưa Ngày em ra đi bầu trời xanh nhỏ lệ Em đi không hẹn một ngày về Bước đường đời kiếm điều chi thất lạc Em đi không hẹn ngày trở lại Với trái tim anh Ngày anh yên giấc trời cao tuôn nước đắng Anh đi không hẹn một ngày về Bước đường đời kiếm điều chi thất lạc Anh đi không hẹn ngày trở lại Với cõi trần gian Anh mơ về ngọn núi, tay trần không chạm được Anh mơ về bông hoa, sắc hương ngửi nào ra Anh mơ về ngọc ngà, suốt đời không sở hữu Anh mơ về cơn mộng, mãi mãi mộng là mơ Em tìm thấy ngọn núi, nhưng tay không chạm vào Em tìm thấy bông hoa, nhưng không ngửi mùi hoa Em tìm thấy ngọc ngà, nhưng lại không sở hữu Em tìm thấy trần đời, nhưng mãi vẫn thờ ơ Phương xa em đi anh nào biết Nhưng bóng hình người như quanh quất đâu đây Em tìm thấy ngọn núi, nhưng tay không chạm vào Em tìm thấy bông hoa, nhưng không ngửi mùi hoa Em tìm thấy ngọc ngà, nhưng lại không sở hữu Em tìm thấy trần đời, nhưng mãi vẫn thờ ơ
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...