1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 피터팬은 죽었다 - Peter Pan Is Dead - Nell (넬)

    ==Hangul== 차가웠기 때문에 따뜻함을 원했죠 초라했기 때문에 아름답고 싶었어 그랬을 뿐인데 어울리지도 않는 짓이라고 비웃을 건 또 뭔가요 I am still waiting I am dreaming 모두 멈춰버린 채로 썩어버린 너처럼 되긴 싫어서 아직 살아있다고 난 느껴보고 싶어서 그래서 I"m dreaming 닫혀있기 때문에 열어주길 원했죠 갇혀있기 때문에 자유롭고 싶었어 그랬을 뿐인데 미친개 보듯 하는 너야말로 어디 아픈 거 아닌가요 I am still waiting I am dreaming 모두 멈춰버린 채로 썩어버린 너처럼 되긴 싫어서 아직 살아있다고 난 느껴보고 싶어서 그래서 I am still waiting I am dreaming 모두 멈춰버린 채로 썩어버린 너처럼 되긴 싫어서 아직 살아있다고 난 느껴보고 싶어서 그래서 Keep on dreaming boy Keep on dreaming boy Someday you"ll be fine Someday you will shine Someday you"ll be loved Someday you will smile Without those tears Without those tears x 2 ==Eng Trans== Because I was cold I yearned for warmth Because I was shabby I wanted to be beautiful That was the only reason, but what's with the people who mock me and say it doesn't suit me I am still waiting I am dreaming Because I didn't want to be like you, rotten and still Because I still wanted to feel alive, I'm dreaming Because I was closed I wanted to be opened Because I was shut in I wanted to be free That was the only reason, so isn't it you who's looking at me like a freak(the literal translation is "crazy dog") the one who's sick I am still waiting I am dreaming Because I didn't want to be like you, rotten and in a still state Because I wanted to still feel alive, so I am still waiting I am dreaming Because I didn't want to be like you, rotten and in a still state Because I wanted to still feel alive, so Keep on dreaming boy Keep on dreaming boy Someday you"ll be fine Someday you will shine Someday you"ll be loved Someday you will smile Without those tears Without those tears x 2 Credits to lumiyooni Tôi lạnh, nên mới ao ước hơi ấm Tôi xấu xí, nên mới muốn được đẹp đẽ Đó là lý do duy nhất, Nhưng còn những con người nhạo báng tôi và nói những thứ đó không hợp với tôi? Tôi vẫn đợi chờ Tôi mơ mộng Vì tôi không muốn như các người, thối rữa và giậm chân tại chỗ Vì tôi vẫn muốn được cảm thấy mình đang sống, Tôi mơ mộng Vì tôi khép mình lại, tôi muốn cởi mở hơn Vì tôi bị giam cầm, nên tôi muốn được tự do Đó là lý do duy nhất, nên chẳng phải các người chính là những kẻ coi tôi như một thằng điên hay sao? Tôi vẫn đợi chờ Tôi mơ mộng Vì tôi không muốn như các người, thối rữa và đứng im Vì tôi vẫn muốn được cảm thấy mình đang sống, nên Cứ mơ mộng đi, cứ mơ mộng đi Một ngày nào đó cậu sẽ ổn thôi Một ngày nào đó cậu sẽ tỏa sáng Một ngày nào đó cậu sẽ được yêu Một ngày nào đó cậu sẽ mỉm cười Không còn những giọt nước mắt kia Không còn những giọt nước mắt kia
     Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP