1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ (oh oh oh ) - China Dolls

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลั่นลั่นล่า (โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ) โอ๊ะๆๆ เจ็บ โอ๊ะๆๆๆๆ เจ็บ โอ๊ะๆๆ เจ็บ โอ๊ะๆๆๆๆโอ้ย มาถามทุกวัน อันนี้มันเห็นต้อ� �โวย โอ๊ะๆๆ โอ้ย มาถามว่าหนักเท่า� �ร โอ๊ะๆๆ เหนื่อย โอ๊ะๆๆๆๆ เหนื่อย โอ๊ะๆๆ เหนื่อย จะทำกับเธอยังไง ให้วัดรอบเอว แล้วถามอายุเท่าไ� � ทำไม ทำไม เห็นเธอวุ่นวายทุ� �ที ชอบมาถาม ว่าเรานั้น มีใคร ทำอะไร ก็มายุ่ง ทั้งปี ชอบมาเช็ค อยู่อย่างนี้ทุกท� � ไม่ค่อยดี มันไม่ค่อยดี ไม่ดีเท่าไร แม่ไม่ให้พูด ไม่เอาไม่เอาไม่บ� �ก (ไม่บอก) แม่ไม่ให้บอก ฉันยังไม่เป็นผู้� �หญ่ แม่ไม่ให้พูด ก็ยังไม่โตเท่าไห� �่ (เท่าไร) ถ้าไปรักใคร แม่เตือนว่าไม่ให� �บอก ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลั่นลั่นล่า โอ๊ะๆๆ หนัก โอ๊ะๆๆๆๆ หนัก โอ๊ะๆๆ หนัก ทำไม ทำไม ทำไม มาถามตรงตรง ว่าฉัน น่ะคิดยังไง ทำไม ทำไม ชอบมาวุ่นวายทุกท� � ชอบมาถาม ว่าเรานั้น มีใคร ทำอะไร ก็มายุ่ง ทั้งปี ชอบมาเช็ค อยู่อย่างนี้ทุกท� � ไม่ค่อยดี มันไม่ค่อยดี ไม่ดีเท่าไร แม่ไม่ให้พูด ไม่เอาไม่เอาไม่บ� �ก (ไม่บอก) แม่ไม่ให้บอก ฉันยังไม่เป็นผู้� �หญ่ แม่ไม่ให้พูด ก็ยังไม่โตเท่าไห� �่ (เท่าไร) ถ้าไปรักใคร แม่เตือนว่าไม่ให� �บอก ...ดนตรี.. ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลั่นลั่นล่า แม่ไม่ให้พูด ไม่เอาไม่เอาไม่บ� �ก (ไม่บอก) แม่ไม่ให้บอก ฉันยังไม่เป็นผู้� �หญ่ แม่ไม่ให้พูด ก็ยังไม่โตเท่าไห� �่ (เท่าไร) ถ้าไปรักใคร แม่เตือนว่าไม่ให� �บอก แม่ไม่ให้พูด ไม่เอาไม่เอาไม่บ� �ก (ไม่บอก) แม่ไม่ให้บอก ฉันยังไม่เป็นผู้� �หญ่ แม่ไม่ให้พูด ก็ยังไม่โตเท่าไห� �่ (เท่าไร) ถ้าไปรักใคร แม่เตือนว่าไม่ให� �บอก ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลั่นลั่นลา ล้าลาล่า ลันลันลา ลันลันลา ล้าลาล่า ลั่นลั่นล่า -------- Engtrans ----------- Oh Oh Oh jep, Oh... jep... oh... oy! Ow, it hurts! ... Ma tahm took wun, un nee mun hen thong woy You ask me every day, (? I don't think the word woy is Thai) Oh... oy, ma tahm wa nuk tao rai Oh, you ask me how annoyed I am Oh... neuay, oh... neuay, oh... neuay Oh, I'm tired of it Ja tum gub ter yung ngai What should I do with you Hai wud rop aew, lae tahm ayoo tao rai You tell me to shake those hips, and you ask my age Tummai tummai hen ter woon waai took tee Why do I see you so busy in this way all the time * Chop ma tahm wah rao nun mee krai You like to ask if we are seeing anyone Tum arai gor ma yoong tung pbee No matter what happens you come to us all year Chop ma check yoo yang nee took tee You like to check up like this all the time Mai koy dee, mun mai koy dee, mai dee tao rai That's not good, that's bad, it's not very good ** Mae mai hai pood, mai ao mai ao My mom won't let me speak, I don't want to... Mai bohk, mae mai hai bohk I won't tell, my mom told me not to tell Chun yung mai pben poo yai I am still not an adult Mae mai hai pood, gor yung mai tho tao rai My mom won't let me speak, and I'm still not very old Ta pbai ruk krai, mae thuen wa mai hai bohk If I were to love someone, my mom won't allow me to tell Oh... nuk, oh... nuk... Oh, annoyed... Tummai... Why... Ma tahm throng throng wa chun nun kid yung ngai Ask me honestly what I am thinking Tummai... chop ma woon waai took tee Why do you like to do things this way? Oh, đau đầu thật Ngày nào anh cũng nài nỉ tôi hoài? Anh cứ nài nỉ tôi hoài, sao mà phiền quá đi Tôi mệt lắm rồi Tôi nên làm gì với anh bây giờ đây? Anh cứ xin tôi cho ôm lấy cái hông ấy, và anh còn hỏi tuổi tôi nữa Sao tôi thấy anh cứ mãi phí thời gian cho chuyện này suốt thế? Anh cứ thích nài nỉ chuyện chúng mình Chẳng có chuyện gì xảy ra cho chúng tôi suốt năm cả Anh cứ thích săm soi như thế này suốt Chẳng tốt gì mấy, cũng chẳng tệ lắm, thật chẳng tốt lành gì Mẹ tôi sẽ không để cho tôi mở mồm, tôi cũng không muốn vậy Tôi sẽ không nói gì hết, mẹ tôi bảo tôi im lặng Tôi vẫn chưa là một người lớn mà Mẹ tôi sẽ không để cho tôi mở mồm, và tôi cũng chưa đủ chính chắn Nếu như tôi yêu một ai đó, mẹ tôi sẽ không cho phép tôi đâu Oh, thật phiền toái Tại sao Hãy hỏi tôi thật ân cần về những suy nghĩ lòng
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP