1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Only Have Memory-只有回忆 - Lý Băng Băng-李冰冰

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  總是在 消失了才看個明白 Only when it is gone, you can see it clear 手一鬆 心就會期待 When you let your hand relax, your heart will start anticipate 總是在 靜下來心跳如鐘擺 Only when it is quiet, your heart beat is like clock pendulum 才無處可逃要對自己坦白 Only when you have nowhere to escape, then you can face yourself with truth 遺憾在 念念不忘受過傷害 Regret in the unforgettable harm has been done 才懷疑 那是因為愛 Then start have suspicion that might be because of love 遺憾在 失去了沉默的關懷 只有回忆 Regret that lost the silent concern 才醒悟感情原本無需表白 Then realize that love do not have to be said loudly 遺憾在 發生過的不容修改 Regret that you can not change the past 眼淚是 為過去還債 All those tears is to pay the price for what happened in the past 最遺憾在 愛總是來不及明白 What regret the most is did not understand love on time 只有回憶能証明真愛何在 So now I have only memory to proof where my true love is 嗒啦嗒 嗒嗒啦 嗒啦 嗒啦~~~~~~~~~~ DaLaDa DaDaLa DaLa DaLa~~~~~~~~~~ Chỉ khi nó đã biến mất, bạn có thể nhìn thấy nó rõ ràng Khi bạn của bạn để tay thư giãn, tim của bạn sẽ bắt đầu dự kiến Chỉ khi nó được yên lặng, tâm của bạn là âm thanh của đồng hồ quả lắc Chỉ khi bạn có hư không để thoát, sau đó bạn có thể đối mặt với sự thật thật là đáng tiếc và sai lầm khi nghĩ rằng quên có thể dễ đến thế Sau đó, bắt đầu có nghi ngại rằng có thể vì tình yêu Rất tiếc là mất sự quan tâm trong im lặng Sau đó, nhận thấy rằng tình yêu không cần phải nói lớn tiếng Rất tiếc là bạn không thể thay đổi trong quá khứ Tất cả những nước mắt là để trả giá cho những gì đã xảy ra trong quá khứ Có gì tiếc nhất là không hiểu rõ về tình yêu qua thời gian Vì vậy, bây giờ tôi chỉ có kí ức để làm bằng chứng của tình yêu thật sự DaLaDa DaDaLa DaLa DaLa ~~~~~~~~~~
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...