1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - One Thousand Times Decapitation - Cattle Decapitation

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  One Thousand Times Decapitation Line them all up The smiling faces and the disheveled The bleak and the brawn The weak and the strong The guillotine sits tall and blind A head for every sin of man A head for sympathy and revenge Thousands times thousands and millions of wrongs Justly and blindly executed Persecution. Decapitation. Curse the heads of men Curse the heads of men A thousand times decapitation Hail the avengement. Chặt Đầu Một Ngàn Lần Xếp hàng tụi nó lại Đứa nào cười hoài, đứa nào tóc xõa ngang vai Lũ nào sắp "đai", lũ nào bụng cơ sáu múi Thằng nào yếu đuối, thằng nào lực cỡ Hẹc Quyn Máy chém ngang nhiên không mắt đứng cao vời vợi Tội ác loài người mỗi cái đầu đền cho một tội Mỗi cái đầu cho sự cảm thông và rửa hận Cả ngàn lần cả ngàn cả triệu điều sai Chặt một phát vô tình và xứng đáng Khủng bố. Chặt đầu. Nguyền rủa thủ cấp của con người Nguyền rủa thủ cấp của con người Chặt đầu một ngàn lần Báo thù muôn năm \m/
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP