Lời Dịch - One - Cody Simpson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 760 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - One - Cody Simpson

    I'm so much more than Cody Simpson I gotta a lot in me, gotta get it out What have I gotta do to make you listen So much more than just a sound (It's much more than just a sound) Oh Oh Yeah, This is exactly what I've been dreaming of Oh Oh Yeah, Can you believe in me, Seeing what I can see All I need is One, One, One All we need is One, One, One All I need is One, One, One All we need is One, One, One It's my dream, my home, my life, my soul My dance, my song, my love, lives on I'm beginning to imagine (beginning to believe) What am I really trying to say? I want to change the world we live in And make tomorrow a better day I wanna feel the whole wide world just dancing to one rhythm I wanna feel the whole wide world just singing to one song All I need is One, One, One All we need is One, One, One All I need is One, One, One All we need is One, One, One It's my dream, my home, my life, my soul My dance, my song, my love, lives on If I could fit the world in my pocket Take a hidden dream and unlock We'd all be flyin' in one rocket It's my dream and no one can stop it All I need is One, One, One All we need is One, One, One All I need is One, One, One All we need is One, One, One It's my dream, my home, my life, my soul My dance, my song, my love, lives on (Can you hear it?) (2x) Tôi còn hơn Cody Simpson nhiều Trong tôi thật nhiều tài năng để thể hiện ra Tôi phải làm gì để các bạn chịu lắng nghe đây Điều này còn ý nghĩa hơn một âm thanh (Điều này còn ý nghĩa hơn một âm thanh) Oh Oh Yeah, Đúng rồi, điều tôi hẵng mong ước Oh Oh Yeah, Bạn tin tôi không, nhìn thấy những điều tôi thấy không Những gì tôi cần chỉ là một lần thôi Những gì ta cần chỉ là một lần thôi Những gì tôi cần chỉ là một lần thôi Những gì ta cần chỉ là một lần thôi Đó là mơ ước, mái ấm, cuộc đời và tâm hồn tôi Bước nhảy, khúc ca, tình yêu cùng hòa nhịp Tôi bắt đầu tưởng tượng (bắt đầu tin tưởng) Tôi thực sự muốn nói gì đây? Tôi muốn thay đổi thế giới ta đáng sống Và tạo dựng một ngày mai tươi sáng hơn Tôi muốn cảm nhận thế giới cùng nhảy múa theo một điệu nhạc Tôi muốn cảm nhận thế giới cùng nhảy múa theo một khúc ca Những gì tôi cần chỉ là một lần thôi Những gì ta cần chỉ là một lần thôi Những gì tôi cần chỉ là một lần thôi Những gì ta cần chỉ là một lần thôi Đó là mơ ước, mái ấm, cuộc đời và tâm hồn tôi Bước nhảy, khúc ca, tình yêu cùng hòa nhịp Nếu tôi có thể đưa thế giới vào chiếc túi của riêng mình Tôi sẽ mang theo những ước mơ thầm kín và cởi mở hơn Ta sẽ tự do bay nhảy trong một chiếc túi Đó là ước mơ của tôi và chẳng ai ngăn cản được Những gì tôi cần chỉ là một lần thôi Những gì ta cần chỉ là một lần thôi Những gì tôi cần chỉ là một lần thôi Những gì ta cần chỉ là một lần thôi Đó là mơ ước, mái ấm, cuộc đời và tâm hồn tôi Bước nhảy, khúc ca, tình yêu cùng hòa nhịp (Bạn có nghe thấy không?) 2x
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...