1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Once Upon A Time: A Battle of Life and Death - Good Charlotte    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    人生 人生 人生 jinsei jinsei jinsei (life life life) 死ぬ 死ぬ 死ぬ shinu shinu shinu (death death death) 人生 人生 人生 jinsei jinsei jinsei (life life life) 死ぬ 死ぬ 死ぬ shinu shinu shinu (death death death) 生せと死、生まれては死ぬ seise to shi, umarete wa shinu (life and death, to be born is to die) 生せと死、生まれては死ぬ seise to shi, umarete wa shinu (life and death, to be born is to die) 吸血鬼は永遠に生きる約束された kyuuketsuki wa eien ni ikiru yakusoku sareta (the vampire lives eternally, for it was promised so) 生せと死、生まれては死ぬ seise to shi, umarete wa shinu (life and death, to be born is to die) 生せと死、生まれては死ぬ seise to shi, umarete wa shinu (life and death, to be born is to die) 永遠の死 eien no shi (eternal death) 生せと死、死は美しい、美しい seise to shi, shi wa utsukushii, utsukushii (life and death, death is beautiful, beautiful) 生せと死、死は美しい、美しい seise to shi, shi wa utsukushii, utsukushii (life and death, death is beautiful, beautiful) 生せと死、人生美しい、美しい seise to shi, jinsei utsukushii, utsukushii (life and death, life is beautiful, beautiful) 吸血鬼、永遠に生きる、約束された kyuuketsuki, eien ni ikiru, yakusoku sareta (the vampire lives eternally, for it was promised so) Sinh Tử Sinh Tử Sinh và Tử, Sinh ra nghĩa là Chết đi Sinh và Tử, Sinh ra nghĩa là Chết đi Ma cà rồng được ban cho cuộc sống đời đời Sinh và Tử, Sinh ra nghĩa là Chết đi Sinh và Tử, Sinh ra nghĩa là Chết đi Cái chết là vĩnh hằng Sự sống và cái chết, cái chết thật tươi đẹp Sự sống và cái chết, cái chết thật tươi đẹp Sự sống và cái chết, sự sống thật tươi đẹp Ma cà rồng được ban cho cuộc sống đời đời
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...