1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - On my knees - Quỳ gối thưa chuyện - Jaci Velasquez

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  There are days when I feel The best of me is ready to begin Then there're days when I feel I'm letting go and soaring on the wind 'Cause I've learned in laughter or in pain How to survive! I get on my knees I get on my knees There I am before the Love That changes me See I don't know how But there's power When I'm on my knees I can be in a crowd Or by myself and almost anywhere When I feel there's a need To talk with God He is Emmanuel When I close my eyes, no darkness there There's only light! I get on my knees (x2) There I am before the Love that changes me See I don't know how, but there's power In the blue skies, in the midnight When I'm on my knees I get on my knees (x2) There I am before the Love That changes me See I don't know how, but there's power When I'm on my, oh, when I'm on my When I'm on my knees Có một ngày mà tôi cảm thấy điều tốt đẹp nhất của tôi bắt đầu. Cái ngày mà tôi cảm thấy tôi đang đi và đang bay trong gió, vì tôi đã học được cách cười và vượt qua sự đau khổ. Tôi quỳ xuống, quỳ xuống trước tình yêu, tình yêu mà đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi không biết đó là điều gì, nhưng tôi biết đó là quyền năng, khi tôi quỳ xuống. Lúc giữa đám đông, hoặc một mình, và mọi nơi, khi tôi cảm thấy cần được nói chuyện với Chúa. Ngài là Emmanuel. Và khi tôi nhắm nghiền mắt lại, tôi không cảm thấy tối tăm, nhưng chỉ có sự sáng. Tôi quỳ xuống trước tình yêu đã thay đổi tôi, và nhận biết đó là quyền năng, cả khi ở trên bầy trời xanh, hay giữa đêm tối tăm. Khi tôi quỳ xuống, quỳ xuống trên chân mình.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...