1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Oh Where Has My Little Dog Gone - Various Artists    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Oh where, oh where has my little dog gone? Oh where, oh where can he be? With his ears cut short and his tail cut long. Oh where, oh where can he be? Ôi giời ôi con cún của tớ đi đâu rồi? Ôi nó có thể ở đâu được chứ? Tai nó ngắn và đuôi nó dài Ôi nó có thể ở đâu được đây?
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP