1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Not Knowin' Where You're Goin' - Phineas & Ferb OST

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  It's so much fun not knowing where you're goin'! Take a left or a right and just goin' without really knowin'! Whether marchin', flyin', crawlin', waltzin' or rowin'! There's no surprise in life if you know where you're goin'. So walk around like a monkey with a blindfold on! Woo! Woo hah! Like an Eskimo in six months of darkness who misses the dawn! So jump in the maze it's the latest craze! Spend your days going every which ways! So much fun not knowin' where you're goin'! Look out! It's so much fun not knowin' where you're goin'! Yeah yeah yeah! It's so much fun not knowin' where you're goin'! I've got no idea what my destination is. It's so much fun not knowin' where you're goin'! It's so much fun not knowin' where you're goin'! Ha ha ha ha! It's so much fun not knowin' where you're goin'! I'm really charmed about it. It's so much fun not knowin' where you're goin'! Không biết mình sẽ đi đâu thật là vui quá đi Quẹo trái quẹo phải, cứ đi mà thật sự không biết gì Dù có bước đều, bay, bò, nhảy và chèo thuyền! Đời còn gì ngạc nhiên nữa nếu bạn biết nơi mình đến Vậy cứ đi loanh quanh như một con khỉ bị bịt mắt Woo! Woo hah! Như người Eskimo chịu sáu tháng tăm tối nhớ ánh bình minh Nào nhảy vào mê cung, đó là mốt mới nhất đấy Cả ngày đi bất kì lối nào Không biết mình sẽ đi đâu thật là vui quá đi Cẩn thận! Không biết mình sẽ đi đâu thật là vui quá đi Yeah yeah yeah! Không biết mình sẽ đi đâu thật là vui quá đi Tớ chả biết điểm đền của mình là đâu Không biết mình sẽ đi đâu thật là vui quá đi Không biết mình sẽ đi đâu thật là vui quá đi Ha ha ha ha! Không biết mình sẽ đi đâu thật là vui quá đi Tớ thật sự bị lôi cuốn về chuyện này K
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP