Lời Dịch - No.1 - 2AM

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 830 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - No.1 - 2AM

    Verse1 I'm number one! You're number one! 우린 모두가 number one. There's no number two! 누구이건 어디에서 살건 우린 모두가 number one. 가슴 뛰는 이순간만큼 And so~~~~ Chorus You can dance with me if you wanna do You can sing with me if you wanna do You can laugh with me if you wanna do Oh-o-o * 6 누가 나와 춤추고 싶어도 누가 나와 노래하고파도 누가 됐든 같이 할 수 있어 Oh-o-o * 6 누구이건 (black * 4) 어디에서 살 건 (white * 4) 뭘 하면서 살 건 (yellow * 4) All we can be a number one! Verse2 Let's celebrate! Just make it special day! And we will be a number one. Do what you wanna do! And so~~~~ ====Translated==== I’m number one! (I’m number one!) You’re number one! (You’re number one!) Every one of us are number one. There’s no number two! (Number two!) Whoever we are, and wherever we may live Every one of us are number one during this moment and time whilst our heart beats… and so~ You can dance with me if you want to You can sing with me if you wanna do You can laugh with me if you wanna do Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Whoever that may want to dance with me, Whoever that may want to sing with me, I can do it anyone. Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Whoever you may be, (Black, black, black, black) Wherever you may live, (White, white, white, white) Whatever your job may be, (Yellow, yellow, yellow, yellow) We all can be a number one! Let's celebrate! (Let’s celebrate) Just make it a special day! (Just make it a special day!) And we will be a number one. Do what you wanna do! And so~~~~ You can dance with me if you want to You can sing with me if you wanna do You can laugh with me if you wanna do Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Whoever that may want to dance with me, Whoever that may want to sing with me, I can do it anyone. Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ 2AM, with The Hitman 'Bang'. World wide. C'mon! You can dance with me if you want to You can sing with me if you wanna do You can laugh with me if you wanna do Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Whoever that may want to dance with me, Whoever that may want to sing with me, I can do it anyone. Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Whoever you may be, (Black, black, black, black) Wherever you may live, (White, white, white, white) Whatever your job may be, (Yellow, yellow, yellow, yellow) We all can be a number one! Tôi là số một! ( Tôi là số một!) Bạn là số một! (Bạn là số một!) Mọi người trong chúng ta đều là số một Không có số hai! (Số hai!) Dù bạn là ai, và dù bạn ở nơi đâu Mọi người trong chúng ta là số hai, trong suốt khoảnh khắc này, và quãng thời gian lúc con tim ta thổn thức… và rồi~ Bạn có thể nhảy cùng tôi nếu bạn muốn Bạn có thể hát cùng tôi nếu bạn muốn Bạn có thể cười với tôi nếu bạn muốn Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Bất cứ ai có thể đang muốn nhảy cùng tôi Bất cứ ai có thể đang muốn ca hát cùng tôi Tôi có thể làm điều đó với bất cứ ai Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Dù bạn là ai (Da đen) Dù bạn ở đâu (Da trắng) Dù bạn làm nghề gì đi nữa (Da vàng) Chúng ta đều có thể là số một! Nào mình cùng ăn mừng nào! Hãy biến ngày hội bóng đá là một ngày đặc biệt! Và chúng ta sẽ là số một Hãy làm những gì bạn muốn Và rồi Bạn có thể nhảy cùng tôi nếu bạn muốn Bạn có thể hát cùng tôi nếu bạn muốn Bạn có thể cười với tôi nếu bạn muốn Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Bất cứ ai có thể đang muốn nhảy cùng tôi Bất cứ ai có thể đang muốn ca hát cùng tôi Tôi có thể làm điều đó với bất cứ ai Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ Oh-o-o~ 2AM, cùng với Hitman “Bùm” Toàn thế giới Nào, ta đi thôi! Lặp lại Đk
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...