Lời Dịch - New Wave - Ben Lee

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 758 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - New Wave - Ben Lee  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  We can control the medium. We can control the context of presentation. Is there anybody on the receiving end? Reaching out for some kind of connection. Come on and wash these shores away. Come on and wash these shores away. I am looking for the crest, I am looking for the crest of a new wave. We can be the bands we want to hear. We can define our own generation. Is there anybody on the receiving end? Are you ready to brave new directions. Come on and wash these shores away. Come on and wash these shores away. I am looking for the crest, I am looking for the crest of a new wave. Let breathe new dawn this art is dead! No signs of original thought in the mainstream. Is there anybody on the receiving end? We can eclipse all that came before us. Come on and wash these shores away. Come on and wash these shores away. I am looking for the crest, I am looking for the crest of a new wave. Chúng ta có thể kiểm soát phương tiện truyền đạt Chúng ta có thể kiểm soát bối cảnh trình diễn Có ai đang đón nhận sự kết thúc không? Với tới một số loại liên kết Hãy đến đây và xóa những biển hồ này đi Hãy đến đây và xóa những biển hồ này đi Tôi đang tìm kiếm một cao trào Tôi đang tìm kiếm một cao trào của một làn sóng mới Chúng ta có thể là những ban nhạc mà mình muốn nghe Chúng ta có thể xác định rõ thế hệ của mình Có ai đang đón nhận sự kết thúc không? Bạn đã sẵn sàng đương đầu với những hướng đi mới không? Hãy đến đây và xóa những biển hồ này đi Hãy đến đây và xóa những biển hồ này đi Tôi đang tìm kiếm một cao trào Tôi đang tìm kiếm một cao trào của một làn sóng mới Hãy thổi ánh bình minh vào nền nghệ thuật đã chết này Không có dấu hiệu nào của những ý nghĩ đầu tiên của xu hướng này cả Có ai đang đón nhận lấy sự kết thúc không? Chúng ta có thể làm lu mờ tất cả những điều đến trước chúng ta Hãy đến đây và xóa những biển hồ này đi Hãy đến đây và xóa những biển hồ này đi Tôi đang tìm kiếm một cao trào Tôi đang tìm kiếm một cao trào củ
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...