1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Never Knew Love Like This Before - Stephanie Mills

    I never knew love like this before Now I'm lonely never more Since you came into my life You are my lovelight, this I know And I'll never let you go You my all, you're heart, part of me Once I was lost and now I'm found Then you turned my world around When I need you, I call your name 'Cause I never Knew love like this before Opened my eyes 'Cause I never Knew love like this before What a surprise 'Cause I never Knew love like this before This feeling's so deep inside of me Such a tender fantasy You're the one I'm living for You are my sunlight and my rain And time could never change What we share forever more Ooooh-whooooa I never knew love like this before Now I'm lonely never more Since you came into my life 'Cause I never Knew love like this before Opened my eyes 'Cause I never Knew love like this before What a surprise 'Cause I never Knew love like this before You are my lovelight, this I know And I'll never let you go You my all, you're part of me Once I was lost and now I'm found And you turned my world around When I need you, I call your name 'Cause I never Knew love like this before Opened my eyes 'Cause I never Knew love like this before What a surprise 'Cause I never Knew love like this before Inside of me (I never) never Knew love like this before Opened my eyes (Never) never, (never) never (Never knew love like this) I never knew, I never knew I never (Never) never, (never) never (Never knew love like this) I never knew, I never knew I never knew (Never) never, (never) never (Never knew love like this) I never knew-whoooooa (Never) Never knew-whooooa (Never) never (Never knew love like this) I never knew-whoooooa (Never) Never knew-whooooa (Never) never (Never knew love like this) I never knew, I never knew I never knew (never) I never knew, I never knew I never knew (never) I never Never knew love like this (Never knew love like this) I never knew-whoooooa (Never) Never knew-whooooa (Never) never (Never knew love like this) Opened my eyes What a surprise Em đã chưa bao giờ biết được có một tình yêu như thế này trước kia Giờ đây em không bao giờ cô đơn nữa Từ khi anh đến bên đời em Em biết rằng anh là ánh sáng tình yêu của em Và em sẽ không bao giờ để anh ra đi Anh là tất cả của em, anh là trái tim em, một phần của em Em đã để tình yêu vuột mất một lần và giờ đây em đã tìm lại được Rồi thì anh đến làm thế giới của em chao đảo Khi em cần có anh, em gọi tên anh Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Em mở bừng đôi mắt Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Ôi điều ngạc nhiên này Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Cảm giác này sâu lắng vào tận trong lòng em Như một ảo mộng dịu dàng dễ vỡ Em sẽ sống chỉ vì một mình anh thôi Anh là tia nắng và hạt mưa của em Và thời gian dù thế nào cũng không thể thay đổi Những gì chúng ta đã sẻ chia sẽ mãi mãi hơn thế nữa Ooooh-whooooa Em đã chưa bao giờ biết được có một tình yêu như thế Giờ đây em không bao giờ cô đơn nữa Từ khi anh đến bên đời em Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Em mở bừng đôi mắt Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Ôi điều ngạc nhiên này Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Em biết rằng anh là ánh sáng tình yêu của em Và em sẽ không bao giờ để anh ra đi Anh là tất cả của em, anh là trái tim em, một phần của em Em đã để tình yêu vuột mất một lần và giờ đây em đã tìm lại được Rồi thì anh đến làm thế giới của em chao đảo Khi em cần có anh, em gọi tên anh Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Em mở bừng đôi mắt Bởi vì em đã chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Ôi điều ngạc nhiên này Biết được có một tình yêu thế này trước kia Tận sâu trong lòng em (Em chưa bao giờ) chưa bao giờ Biết được có một tình yêu thế này trước kia Em mở bừng đôi mắt (Chưa bao giờ) chưa bao giờ, (chưa bao giờ) chưa bao giờ (Chưa bao giờ biết được có một tình yêu thế này trước kia) Em đã chưa bao giờ biết, em đã chưa bao giờ biết Em chưa bao giờ (Chưa bao giờ) chưa bao giờ, (chưa bao giờ) chưa bao giờ (Chưa bao giờ biết được có một tình yêu thế này trước kia)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP