Lời Dịch - Neutron Star Collision (Love is Forever) - Muse

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 677 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Neutron Star Collision (Love is Forever) - Muse

    I was searching you were on a mission Then our hearts combined like a neutron star collision I have nothing left to lose You took your time to choose Then we told each other with no trace of fear that Our love would be forever And if we die, we die together Well I, I said never Cause our love would be forever The world is broken, halos fail to glisten We try to make a difference but no one wants to listen Hail the preachers, fake and proud Their doctrines will be cloud Then they'll dissipate like snowflakes in an ocean Love is forever and we’ll die We’ll die together Well I, I said never Cause our love, could be forever guitar solo Now I’ve got nothing left to lose You take your time to choose I can tell you now without a trace of fear That my love will be forever And well die, we’ll die together Will I, I will never Cause our love will be forever Anh đang tìm kiếm, còn em đang làm việc Sau đó, trái tim chúng ta kết nối như sự va chạm Nơtron của các vì sao Anh không có gì để mất Em đã lấy thời gian để lựa chọn Sau đó chúng ta cùng nói không e ngại Tình yêu của chúng ta là mãi mãi Và nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau Và anh, anh nói không bao giờ Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi Thế giới sẽ tan vỡ, mặt trời lặn với những tia sáng long lanh Chúng ta cố tạo ra sự khác biệt nhưng không ai muốn nghe cả Những tràng chào hỏi người thuyết giáo, sự giả mạo và tự hào Học thuyết chủ nghĩa của họ sẽ tan vào mây khói Tình yêu là mãi mãi và chúng ta sẽ chết Chúng ta sẽ chết cùng nhau Và anh, anh nói không bao giờ Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi [Guitar] Anh không có gì để mất Em đã lấy thời gian để lựa chọn Anh có thể nói với em không sợ hãi Rằng tình yêu của chúng ta là mãi mãi Và nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau Và anh, anh nói không bao giờ Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP