1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - My Heart Is Yours (Norway) - Didrik Solli-Tangen

    You are like the sunset behind a mountain somewhere And when I cannot see you I know you’re still there Because my heart is yours, I’ll never leave you Though we are far apart I’m by your side My love is never gone, I feel it rise again Through it all, now my heart is yours You say I am the moonlight, I watch you at night And when you cannot see me I’m still there in the sky Because my heart is yours, I’ll never leave you Though we are far apart I’m by your side My love is never gone, I feel it rise again Through it all, now my heart is yours Because my heart is yours, I’ll never leave you Though we are far apart I’m by your side My love is never gone, I feel it rise again Through it all, now my heart is yours Em như hoàng hôn khuất sau triền núi, nơi nào đó Khi không còn thấy em, tôi hiểu em vẫn nơi kia Bởi con tim tôi thuộc về em, không bao giờ lìa xa Dù cho hai ta cách trở, tôi vẫn mãi kề bên em Tình tôi sẽ không phai nhòa, như lại bùng cháy Mặc cho tất cả, giờ đây con tim tôi thuộc về em Em bảo tôi như ánh trăng, ngắm em hằng đêm Khi em không còn thấy tôi, tôi vẫn nơi đây trên bầu trời Bởi con tim tôi thuộc về em, không bao giờ lìa xa Dù cho hai ta cách trở, tôi vẫn mãi kề bên em Tình tôi sẽ không phai nhòa, như lại bùng cháy Mặc cho tất cả, giờ đây con tim tôi thuộc về em Bởi con tim tôi thuộc về em, không bao giờ lìa xa Dù cho hai ta cách trở, tôi vẫn mãi kề bên em Tình tôi sẽ không phai nhòa, như lại bùng cháy Mặc cho tất cả, giờ đây con tim tôi thuộc về em
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP