Lời Dịch - Mess Of Me - Switchfoot

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 680 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Mess Of Me - Switchfoot

  <object classid="clsid: D[3540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="http://www.nhaccuatui.com/m/a-8mn1IU1s[/FLASH]

  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I am my own affliction I am my own disease There ain´t no drug that they could sell Ah there ain´t no drugs to make me well There ain´t no drug It´s not enough There ain´t no drug The sickness is myself - Chorus - I made a mess of me I wanna get back the rest of me I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my life alive I´ve made a mess of me I wanna reverse this tragedy I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my live alive The rest of my life alive! We lock our souls in cages We hide inside our shells It´s hard to free to the ones you love Oh when you can´t forgive yourself Yeah forgive yourself! There ain´t no drug There ain´t no drug There ain´t no drug The sickness is myself - Chorus - I made a mess of me I wanna get back the rest of me I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my life alive I´ve made a mess of me I wanna reverse this tragedy I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my live alive The rest of my life alive! AHHHHHHOOOOO! Right There ain´t no drug There ain´t no drug There ain´t no drug No drugs to make me well There ain´t no drug It´s not enough I´m breaking up The sickness is myself The sickness is myself - Chorus - I made a mess of me I wanna get back the rest of me I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my life alive I´ve made a mess of me I wanna reverse this tragedy I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my live alive The rest of my life alive!! Tôi là nỗi ưu phiền của chính tôi Tôi là căn bệnh của chính tôi Không có loại thuốc nào được bán Không có loại thuốc nào chữa được tôi Chẳng có loại thuốc nào Không đủ đô đâu Chẳng có loại thuốc nào Căn bệnh chính là bản thân tôi [Điệp khúc] Tôi làm tôi tuầy huầy, tôi muốn lấy phần còn lại của tôi Tôi làm tôi rối bời, tôi muốn sống quãng đời còn lại cho ra sống Tôi làm tôi lượm thượm, tôi muốn đảo ngược thảm kịch này Tôi làm tôi te tua, tôi muốn sống quãng đời còn lại cho ra sống Sống quãng đời còn lại của tôi cho ra sống! Ta nhốt tâm hồn vào song cũi Ta trốn trong những vỏ ốc Thật khó mà để người ta yêu được tự do Khi bạn không thể tha thứ cho chính mình Ừ, tha thứ cho chính mình! Chẳng có liều thuốc nào [x3] Căn bệnh chính là bản thân tôi [Điệp khúc] AHHHHHHOOOOO! Đúng thế Chẳng có liều thuốc nào [x3] Không có loại thuốc nào có thể làm tôi khỏe mạnh Chẳng có liều thuốc nào Không đủ mạnh đâu Tôi đang vỡ tan Căn bệnh chính là bản thân tôi [x2] [Điệp khúc]
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...