Lời Dịch - Love Is Sweet (幸福 微甜) - Super Junior M

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 840 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Love Is Sweet (幸福 微甜) - Super Junior M

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  zhè chéng shì yè wǎn nào hòng;hōng hòng;hōng rén cháo xiàng kuài zhuǎn de;dì;dí shí zhōng zhè bú shì wǒ yào;yāo de;dì;dí gǎn dòng lián jià de;dì;dí zhuāng dōu;dū tài nóng zhè gǎn jué wǒ bù zhī zěn mó xíng róng jiē dào shàng shǎn shuò de;dì;dí ní hóng jiù xiàng shì duǎn;duān zàn de;dì;dí xiào róng néng bù néng gěi wǒ yī fēn zhōng ān ān jìng jìng gēn nǐ gōu tōng qīn ài de;dì;dí wǒ zhēn de gēn tā mén bù tóng huà bù duō wǒ tiān shēng màn shú bú shì bù xiǎng qiān nǐ shǒu zhǐ shì zài děng nǐ wēi xiào diǎn tóu duì nǐ wǒ shǐ zhōng wēn róu qǐng bié guài wǒ chén mò hài xiū màn shú wéi yōng bào zhǎo lǐ yóu wǒ zhēn de ài shàng bù luó;luō suo kě yǐ hěn yǒng gǎn dà shēng dì;de shuì * xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn kāi xīn míng xiǎn wǒ mén wǎng;wàng duì fāng de;dì;dí shēn shàng hù nián kuài lè bù bì xián wǒ mén zhù zài bǐ cǐ xīn lǐ miàn yī tiān tiān lěi;lèi;léi jī juàn liàn xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián <a href="http://isharebook.com/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Flatestvideolyrics.blogspot.com%2F2011%2F02%2Fsuper-junior-m-love-is-sweet-lyrics.htmlw%C7%92" target="_blank" rel="nofollow">http://latestvideolyrics.blogspot.co...lyrics.htmlwǒ</a> qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn jié;jiē jú xiān yàn gù shì lǐ wǒ mén yī qǐ zǒu hěn yuǎn wán měi yī zhěng biàn ài gāng chū lú zhèng;zhēng xīn xiān wǒ qīng yǎo xià yǒng yuǎn zhè chéng shì yè wǎn nào hòng;hōng hòng;hōng rén cháo xiàng kuài zhuǎn de;dì;dí shí zhōng zhè bú shì wǒ yào;yāo de;dì;dí gǎn dòng lián jià de;dì;dí zhuāng dōu;dū tài nóng zhè gǎn jué wǒ bù zhī zěn mó xíng róng jiē dào shàng shǎn shuò de;dì;dí ní hóng jiù xiàng shì duǎn;duān zàn de;dì;dí xiào róng néng bù néng gěi wǒ yī fēn zhōng ān ān jìng jìng gēn nǐ gōu tōng qīn ài de;dì;dí wǒ zhēn de gēn tā mén bù tóng huà bù duō wǒ tiān shēng màn shú bú shì bù xiǎng qiān nǐ shǒu zhǐ shì zài děng nǐ wēi xiào diǎn tóu duì nǐ wǒ shǐ zhōng wēn róu qǐng bié guài wǒ chén mò hài xiū màn shú wéi yōng bào zhǎo lǐ yóu wǒ zhēn de ài shàng bù luó;luō suo kě yǐ hěn yǒng gǎn dà shēng dì;de shuì * xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn kāi xīn míng xiǎn wǒ mén wǎng;wàng duì fāng de;dì;dí shēn shàng hù nián kuài lè bù bì xián wǒ mén zhù zài bǐ cǐ xīn lǐ miàn yī tiān tiān lěi;lèi;léi jī juàn liàn xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn jié;jiē jú xiān yàn gù shì lǐ wǒ mén yī qǐ zǒu hěn yuǎn wán měi yī zhěng biàn ài gāng chū lú zhèng;zhēng xīn xiān wǒ qīng yǎo xià yǒng yuǎn Rap nǐ yào;yāo shén;shí mó qí shí qí shí wǒ dǒng nà;nèi liàn ài jiù gāi fàng qīng sōng pǎo chē lā fēng bù xū yào yǎn hóng guò duō de;dì;dí zhǎng shēng shì zhǒng xū róng nǐ yě dǒng wǒ bù huì biān zhī nà;nèi měi mèng dàn què huì ràng nǐ hěn shòu chǒng gěi de;dì;dí zhēn xīn hěn shòu yòng * xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn kāi xīn míng xiǎn wǒ mén wǎng;wàng duì fāng de;dì;dí shēn shàng hù nián kuài lè bù bì xián wǒ mén zhù zài bǐ cǐ xīn lǐ miàn yī tiān tiān lěi;lèi;léi jī juàn liàn xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn jié;jiē jú xiān yàn gù shì lǐ wǒ mén yī qǐ zǒu hěn yuǎn wán měi yī zhěng biàn ài gāng chū lú zhèng;zhēng xīn xiān wǒ qīng yǎo xià yǒng yuǎn [汉字/Chinese Characters] 這城市 夜晚鬧哄哄 人潮像 快轉的時鐘 這不是 我要的感動 廉價的妝 都太濃 這感覺 我不知怎麼形容 街道上 閃爍的霓虹 就像是 短暫的笑容 能不能 給我一分鐘 安安靜靜 跟妳溝通 親愛的 我真的跟他們不同 話不多 我天生慢熟 不是不想 牽妳手 只是在 等妳 微笑點頭 對妳 我始終溫柔 請別怪我 沉默 害羞 慢熟 為擁抱找理由 我真的 愛上不囉嗦 可以很勇敢 大聲地說 *幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉 開心明顯 我們往 對方的身上互黏 快樂不避嫌 我們住在彼此 心裡面 一天天 累積眷戀 幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉 結局鮮艷 故事裡 我們一起走很遠 完美一整遍 愛剛出爐 正新鮮 我輕咬下永遠 這城市 夜晚鬧哄哄 人潮像 快轉的時鐘 這不是 我要的感動 廉價的妝 都太濃 這感覺 我不知怎麼形容 街道上 閃爍的霓虹 就像是 短暫的笑容 能不能 給我一分鐘 安安靜靜 跟妳溝通 親愛的 我真的跟他們不同 話不多 我天生慢熟 不是不想 牽妳手 只是在 等妳 微笑點頭 對妳 我始終溫柔 請別怪我 沉默 害羞 慢熟 為擁抱找理由 我真的 愛上不囉嗦 可以很勇敢 大聲地說 *幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉 開心明顯 我們往 對方的身上互黏 快樂不避嫌 我們住在彼此 心裡面 一天天 累積眷戀 幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉 結局鮮艷 故事裡 我們一起走很遠 完美一整遍 愛剛出爐 正新鮮 我輕咬下永遠 Rap 妳要什麼 其實其實我懂 那戀愛就該放輕鬆 跑車拉風 不需要眼紅 過多的掌聲是種虛榮 妳也懂 我不會編織那美夢 但卻會讓妳 很受寵 給的真心很 受用 *幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉 開心明顯 我們往 對方的身上互黏 快樂不避嫌 我們住在彼此 心裡面 一天天 累積眷戀 幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉 結局鮮艷 故事裡 我們一起走很遠 完美一整遍 愛剛出爐 正新鮮 我輕咬下永遠 [English Translation] This city is noisy at night People are like a clock that is fast This is not the emotion I want Even the cheap makeup is too thick This feeling, I do not know how to express it. The flashing neon lamps Are just like short-lived smiles Can you give me one minute To quietly communicate with you Beloved, I am really not the same as them Few words, I am naturally slow and mature It is not that I do not wish to hold your hand It is just that I am waiting for you to smile and nod To you I am gentle Please don’t blame me for being quiet shy slow, for looking for reasons to hug I am really in love with not saying much, being courageous and speaking loudly *Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I lightly taste your face Happy and prominently we stick to each other(‘s bodies) Happiness does not hide from being suspicious; we live in each other’s heart, day by day piling up our longing Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I gently taste your face The ending is fresh; in the story we will walk together for a long distance Going through it perfectly once through, love is fresh from the oven, I lightly bite down on forever This city is noisy at night People are like a clock that is fast This is not the emotion I want Even the cheap makeup is too thick This feeling, I do not know how to express it. The flashing neon lamps Are just like short-lived smiles Can you give me one minute To quietly communicate with you Beloved, I am really not the same as them Few words, I am naturally slow and mature It is not that I do not wish to hold your hand It is just that I am waiting for you to smile and nod To you I am gentle Please don’t blame me for being quiet shy slow, for looking for reasons to hug I am really in love with not saying much, being courageous and speaking loudly *Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I lightly taste your face Happy and prominently we stick to each other(‘s bodies) Happiness does not hide from being suspicious; we live in each other’s heart, day by day piling up our longing Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I gently taste your face The ending is fresh; in the story we will walk together for a long distance Going through it perfectly once through, love is fresh from the oven, I lightly bite down on forever Rap Whatever you want I actually actually know that love should be held loosely On the bicycle pulling against the wind there is no need for red eyes; too much applause is a kind of vanity you know this too I do not know how to weave that beautiful dream but I will let you be pampered and the sincerity given will be put to good use *Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I lightly taste your face Happy and prominently we stick to each other(‘s bodies) Happiness does not hide from being suspicious; we live in each other’s heart, day by day piling up our longing Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I gently taste your face The ending is fresh; in the story we will walk together for a long distance Going through it perfectly once through, love is fresh from the oven, I lightly bite down on forever Thành phố này thật náo nhiệt về đêm Dòng người hối hả chạy đua với thời gian Đó không phải là những xúc cảm mà anh muốn có Những thứ đồ trang điểm lòe loẹt rẻ tiền Anh không biết làm sao để diển tả được những cảm giác này Những ánh đèn nhấp nháy trên phố Giống như những nụ cười ngắn ngủi vội tắt ngay Em có thể dành cho anh một phút được không? Một phút ngắn ngủi đưa anh đến gần với em hơn Người yêu ơi, con người anh thật sự không giống họ Anh xưa nay ít nói và luôn chậm chạp, kĩ càng Không phải vì anh không muốn nắm lấy tay em Mà chỉ vì anh muốn đợi em mỉm cười gật đầu Anh muốn trở thành chàng trai lịch thiệp trong mắt em Xin đừng trách anh sao luôn im lặng, ngại ngùng, ngốc nghếch, luôn phải tìm một lí do để ôm em vào lòng Anh yêu em nhiều hơn những gì có thể nói ra, và anh cũng không đủ dũng cảm để lớn tiếng nói ra thành lời. Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt em Hạnh phúc đang hiện hữu, đôi ta sát lại gần nhau Niềm hạnh phúc không còn bất cứ nghi ngờ nào, chúng ta sống trong trái tim của mỗi người, ngày qua ngày xây nên những ước mơ về tương lai tốt đẹp Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt em Kết thúc cho câu chuyện tình yêu đôi ta sẽ là cái kết có hậu, khi đó anh và em sẽ cùng nhau nắm tay bước trên con đường hạnh phúc Tất cả sẽ thật hoàn hảo, tình yêu mãi trong sáng như nhũng ngày đầu tiên, và anh sẽ không bao giờ gục ngã. Thành phố này thật náo nhiệt về đêm Dòng người hối hả chạy đua với thời gian Đó không phải là những xúc cảm mà anh muốn có Những thứ đồ trang điểm lòe loẹt rẻ tiền Anh không biết làm sao để diển tả được những cảm giác này Những ánh đèn nhấp nháy trên phố Giống như những nụ cười ngắn ngủi vội tắt ngay Em có thể dành cho anh một phút được không? Một phút ngắn ngủi đưa anh đến gần với em hơn Người yêu ơi, con người anh thật sự không giống họ Anh xưa nay ít nói và luôn chậm chạp, kĩ càng Không phải vì anh không muốn nắm lấy tay em Mà chỉ vì anh muốn đợi em mỉm cười gật đầu Anh muốn trở thành chàng trai lịch thiệp trong mắt em Xin đừng trách anh sao luôn im lặng, ngại ngùng, ngốc nghếch, luôn phải tìm một lí do để ôm em vào lòng Anh yêu em nhiều hơn những gì có thể nói ra, và anh cũng không đủ dũng cảm để lớn tiếng nói ra thành lời. Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt em Hạnh phúc đang hiện hữu, đôi ta sát lại gần nhau Niềm hạnh phúc không còn bất cứ nghi ngờ nào, chúng ta sống trong trái tim của mỗi người, ngày qua ngày xây nên những ước mơ về tương lai tốt đẹp Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt em Kết thúc cho câu chuyện tình yêu đôi ta sẽ là cái kết có hậu, khi đó anh và em sẽ cùng nhau nắm tay bước trên con đường hạnh phúc Tất cả sẽ thật hoàn hảo, tình yêu mãi trong sáng như nhũng ngày đầu tiên, và anh sẽ không bao giờ gục ngã. Rap Bất cứ điều gì em muôn, anh hiểu rằng tình yêu cần được bảo vệ Trên chiếc xe đạp đang gồng mình vượt qua giông tố, em đâu cần phải khóc, em quá hiểu những lời tán dương trống rỗng của họ Anh không biết cách để dệt nên những giấc mộng đẹp nhưng anh sẽ chiều chuộng và thật lòng với em. Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt em Hạnh phúc đang hiện hữu, đôi ta sát lại gần nhau Niềm hạnh phúc không còn bất cứ nghi ngờ nào, chúng ta sống trong trái tim của mỗi người, ngày qua ngày xây nên những ước mơ về tương lai tốt đẹp Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt em Kết thúc cho câu chuyện tình yêu đôi ta sẽ là cái kết có hậu, khi đó anh và em sẽ cùng nhau nắm tay bước trên con đường hạnh phúc Tất cả sẽ thật hoàn hảo, tình yêu mãi trong sáng như nhũng ngày đầu tiên, và anh sẽ không bao giờ gục ngã.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...