1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Лиза (Liza) - Andrei Gubin (Андрей Губин)

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Лиза, еще вчера мы были вдвоем, Еще вчера не знали о том, Как трудно будет нам с тобой расстаться, Лиза, И новой встречи ждать день за днем... Лиза, когда теперь увидимся вновь? Кто знает,- может, это любовь? А я еще не смог сказать о самом главном Тебе всего лишь несколько слов... О, Лиза!.. --RF-- Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай... Побудь со мной еще совсем немного, Лиза, Как жаль, что расставанья час уже так близок... Лиза, где же ответ? Счастье - было иль нет? Последние минуты навсегда уходят, Часы остановить хотел бы я сегодня... Лиза, я так хотел признаться тебе, Что я на век обязан судьбе За то, что мы с тобою повстречались, Лиза, Однажды на огромной земле. Лиза, сегодня между нами моря, И грусть сильнее день ото дня, Но только я, как прежде, буду верить, Лиза, Что ты все так же любишь меня... О, Лиза!.. --RF-- ---------Eng trans------------ LISA Liza, yesterday we were just together Til yesterday I did not know about that, How hard to separate from you, Liza And wait for new meeting day after day... Liza, now when I see you again? Who knows, -maybe, this is love? And I still have not been able to talk about the most important Only a few words to you... Oh, Liza!... Chorus: Liza, don't fade away, Liza, don't fly... Stay with me a little bit more, Liza, How unfortunate that the hour of parting is already so close... Liza, where is the answer? Was it happiness or not? The last moments will go away, I would like to stop the time today... Liza, I wanna admit to you, That I'm obliged to destiny for ever Cause it lets me met you, Liza Once in the great world. Liza, today the ocean between us So sadness is stronger day by day But I, as before, I will believe, Liza, That you all love me too Oh, Liza!... Liza, mới hôm qua ta vẫn còn bên nhau Hôm qua thôi anh còn chưa nhận ra Thật khó quá với anh khi xa vắng em Để mỗi ngày qua anh khao khát mong chờ Được một lần gặp lại em dấu yêu! Liza, đến bao giờ ta mới lại gặp nhau? Nào ai hay, - Ôi, tình-yêu, có lẽ? Lời chân thành vẫn chưa ngỏ cùng em Chỉ những tiếng đơn sơ con tim này ấp ủ Lòng chỉ dám... nói đôi lời vu vơ Ôi, Liza!... ĐK: Liza, xin em hãy đừng như ngọn gió biến tan, Hãy đừng làm cánh chim bay xa cuối trời... Hãy ở lại với anh thêm giây phút thôi Cho những tiếc nuối dâng đầy trong anh, Khi thời khắc ly biệt đã gõ nhịp bên song Liza, một lời đáp thôi nơi đâu hỡi em? Hạnh Phúc- hiện hữu, hay... chỉ là hư vô? Phút cuối bên em rồi sẽ mãi trôi xa Một điều thôi anh vẫn thầm nguyện ước, Cho thời gian bất động mãi nơi đây... Liza, thực lòng mình, anh muốn tỏ cùng em, Rằng, thâm tâm anh luôn hằng tạ ơn Định mệnh kia đã cho ta gặp gỡ Dù chỉ một lần, giữa trần thế bao la Liza, ngăn cách đôi ta là đại dương sóng cồn Nên nỗi buồn mỗi ngày thêm thấm sâu Chỉ riêng anh, như khi xưa, vẫn sẽ, Sẽ tin rằng, rằng... em cũng yêu anh Ôi, Liza!...
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP