1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Лист Осенний (An Autumn Leaf) - Vitas/ Витас

    Video<input value="Show Spoiler!" style="width:100px;font-size:12px;margin-left:10px;margin-bottom:3px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')['show'].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')['show'].style.display = ''; this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')['hide'].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Hide Spoiler!'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')['show'].style.display = 'none'; this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')['hide'].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Show Content!'; }" type="button">
    Разбился мир на тысячи осколков, В глазах осталась пустота Моя душа, как будто вся в иголках Куда же делась красота? Я разрываюсь от тоски, Я разлетаюсь на куски Припев: Как лист осенний на ветру Играю в странную игру Как лист осенний на ветру Себя из памяти сотру Вокруг меня плывут потоком, И ударяют, словно током Обрывки непонятных мыслей О ком-то очень одиноком Я разрываюсь от тоски, Я разлетаюсь на куски Припев: Как лист осенний на ветру Играю в странную игру Как лист осенний на ветру Себя из памяти сотру ENG TRANS: The world has broken into thousands of pieces There's only emptiness left in my eyes It's like my soul is full of needles Where has beauty disappeared? I rend myself from all the melancholy I break to pieces CHORUS: Like an autumn leaf in the wind I play a strange game Like an autumn in the wind I'll erase myself from my memory Shreds of unintelligible thoughts About someone who's very lonely Flow around me And hit me like a current impulse I rend myself from all the melancholy I break to pieces Thế giới vỡ tung ra thành ngàn mảnh Chỉ còn lại nỗi trống vắng trong khoé mắt Hồn ta đau đớn như có ngàn mũi kim Sắc đẹp đã biến tan nơi đâu? Lòng ta tan nát bởi những u sầu, Và ta cũng đang vỡ tan thành muôn mảnh ĐK: Như một chiếc lá thu trong gió, Ta tham gia một trò chơi lạ lùng Như một chiếc lá thu trong gió, Ta tự mình xoá đi ký ức ta. Những dòng suy nghĩ mơ hồ Về một kẻ nào đó đang rất cô đơn Cứ lẩn quẩn trong đầu khiến ta đau đớn Như có dòng điện chạy qua Lòng ta tan nát bởi những u sầu, Ta rồi cũng vỡ tan thành muôn mảnh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP