1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Kill Me With Your Love (Voices by Chloe) - Yanni    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Tell me who you are today Did you leave the best with the words you won't say Different man, different heart Now we stand worlds and worlds apart Underneath the ruins that lie A broken rhythm keeps running through my mind Color it is all I see But I don't bother the remains of you and me And I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all Lives touched with lies in this room Vacant memories haunt me through and through Descending from this high Silence fills the void with a fire dye And I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all And I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all Your words mean nothing at all And I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all I trust you to kill me with your love Your words mean nothing at all Nói cho em biết hôm nay anh là ai vậy? Có phải anh đã bỏ lại điều tốt đẹp cùng với những lời anh sẽ không nói Người khác, trái tim khác Giờ anh và em đang đứng trong những thế giới xa lạ Bên dưới sự tan vỡ là lời nói dối lừa Một nhịp đập tan vỡ, xuyên qua tâm trí em Em thấy tất cả là nhạt nhòa Nhưng em không buồn bực những điều còn lại của chúng mình Và em tin anh làm em không còn ở trên cõi đời với tình yêu anh Câu chữ, lời nói anh không còn ý nghĩa gì nữa Và em tin anh làm em không còn ở trên cõi đời với tình yêu anh Câu chữ, lời nói anh không còn ý nghĩa gì nữa Cuộc đời bị những lời dối lửa trong căn phòng này tác động Trí nhớ lơ đãng ám ảnh em suốt Bứơc xuống từ trên cao Sự im lặng làm đầy khỏang trống với màu lửa Và em tin anh làm em không còn ở trên cõi đời với tình yêu anh Câu chữ, lời nói anh không còn ý nghĩa gì nữa Và em tin anh làm em không còn ở trên cõi đời với tình yêu anh Câu chữ, lời nói anh không còn ý nghĩa gì nữa
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...