Lời Dịch - Just When I Need You Most - Yao Si Ting

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 1.399 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Just When I Need You Most - Yao Si Ting  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  You packed in the morning, I stared out the window And I struggled for something to say You left in the rain without closing the door I didn't stand in your way. But I miss you more than I missed you before And now where I'll find comfort, God knows 'Cause you left me just when I needed you most Left me just when I needed you most. Now most every morning, I stare out the window And I think about where you might be I've written you letters that I'd like to send If you would just send one to me. 'Cause I need you more than I needed before And now where I'll find comfort, God knows 'Cause you left me just when I needed you most Left me just when I needed you most. You packed in the morning, I stared out the window And I struggled for something to say You left in the rain without closing the door I didn't stand in your way. Now I love you more than I loved you before And now where I'll find comfort, God knows 'Cause you left me just when I needed you most Oh yeah, you left me just when I needed you most You left me just when I needed you most Anh đỗ xe vào sáng sớm, em trông ra ngoài cửa sổ Và em đấu tranh tư tưởng cho một điều gì nói ra Anh ra đi trong màn mưa mà chẳng đóng cánh cửa kia Em đã không đứng trên con đường anh đi nữa rồi Nhưng em nhớ anh còn nhiều hơn cả trước kia Và giờ nơi em sẽ tìm thấy sự yên bình, chỉ có Chúa mới biết Vì anh đã bỏ em ra đi chỉ khi vào lúc em cần có anh nhất Bỏ rơi em khi em cần có anh nhất Giờ đây gần như mỗi buổi sớm, em trông ra ngoài cửa sổ Và em nghĩ về nơi sẽ có sự hiện diện của anh Em đã viết cho anh rất nhiều lá thư em muốn gửi đi Liệu anh sẽ gửi cho em một lá chứ Vì em nhớ anh còn nhiều hơn trước Và giờ nơi em sẽ tìm thấy sự yên bình, chỉ có Chúa mới biết Vì anh đã bỏ em ra đi chỉ khi vào lúc em cần có anh nhất Bỏ rơi em khi em cần có anh nhất Anh đỗ xe vào sáng sớm, em trông ra ngoài cửa sổ Và em đấu tranh tư tưởng cho một điều gì nói ra Anh ra đi trong màn mưa mà chẳng đóng cánh cửa kia Em đã không đứng trên con đường anh đi nữa rồi Vì em nhớ anh còn nhiều hơn trước Và giờ nơi em sẽ tìm thấy sự yên bình, chỉ có Chúa mới biết Vì anh đã bỏ em ra đi chỉ khi vào lúc em cần có anh nhất Oh vâng em bỏ rơi em khi em cần có anh nhất Anh đã bỏ em ra đi chỉ khi vào lúc em cần có anh nhất
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...