1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Just That Girl (OST Another Cinderella Story) - Drew Seeley

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  She's (that girl) I know it she's (that girl) I know it Sometimes it feels like everybody wants something from me But don't understand I can only be one person That's Joey Got game got fame got everything in this world i need (but the girl) I don't know her name cause I've only met her in my dreams But I'm gonna find her cause she's Chorus just that girl the one that's dancin through my mind just that girl the girl that I've been tryna find just that girl her style is crazy she's a dime and it's almost like i can see her she's just that girl Something happens when you groove earth beneath you starts to move It's so bad I'm lookin at you (cause you are that girl) crazy how you work that frame you and me we could change the game what's your secret what's your name (that girl) to me you are a star when you move you're off the charts you've already won my heart (that girl) you with me you're the star you don't have to play the part you can be just who you are [Chorus] cause you're just that girl the one that's dancin through my mind just that girl the girl that I've been tryna find just that girl her style is crazy she's a dime and it's almost like I can see her she's just that girl Yes she know she's (just that girl) she know she's (just that girl) that girl baby just that girl she know she's (just that girl) she know she's (just that girl) that girl baby just that girl [Bridge] Just that picture in my mind I see And i can't wait for the day we meet baby we'd be so fly baby just you and I i wanna give you the world cause you're [Chrous] just that girl the one that's dancin through my mind just that girl the girl that I've been tryna find just that girl her style is crazy she's a dime and it's almost like I can see her she's just that girl she know she's (just that girl) she know she's (just that girl) that girl baby just that girl she know she's (just that girl) she know she's (just that girl) that girl baby just that girl the one that's dancin through my mind just that girl the girl that I've been tryna find just that girl her style is crazy she's a dime and it's almost like I can see her she's just that girl Là cô ấy (cô gái ấy) Tôi biết đó là cô ấy (cô gái ấy) Tôi biết Đôi khi thấy như mọi người đều muốn điều gì đó ở tôi Nhưng không hiểu tại sao Tôi chỉ có thể là Joey Thành công, nổi tiếng có mọi thứ mà tôi muốn trên đời (nhưng cô gái ấy) Tôi không biết tên em Vì tôi chỉ gặp em trong giấc mơ Nhưng tôi cần phải tìm được em bởi em [Chorus] cô gái ấy người có điệu nhảy trong tâm trí tôi cô gái ấy cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị Tôi gần như đã có thể thấy em Em chính là cô gái ấy Có vài điều xảy ra Cả thế giới này không là gì khi em bắt đầu bước nhảy Tệ thật, tôi chỉ đứng nhìn em (vì em chính là cô gái ấy) Điệu nhảy thật cuồng nhiệt Tôi và em, ta có thể thay đổi mọi chuyện Bí mật của em là gì? Tên em là gì? (cô gái ấy) Với tôi em là một ngôi sao Khi em nhảy, không theo khuôn khổ nào cả Em đã đánh bại trái tim tôi (cô gái ấy) Với tôi, em là một ngôi sao Em phải tuân theo bất cứ điều gì Em có thể là chính em [Chorus] Vì em là cô gái ấy người có điệu nhảy trong tâm trí tôi cô gái ấy cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị Tôi gần như đã có thể thấy em Em chính là cô gái ấy Em biết em chính là (cô gái ấy) Em biết em chính là (cô gái ấy) Cô gái ấy [Bridge] Chính là hình ảnh trong tâm trí tôi Tôi không thể chờ đến ngày chúng ta gặp được nhau Chúng ta hãy bay cao, chỉ đôi ta Tôi muốn dâng em cả thế giới này, bởi em là [Chorus] Vì em là cô gái ấy người có điệu nhảy trong tâm trí tôi cô gái ấy cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị Tôi gần như đã có thể thấy em Em chính là cô gái ấy Em biết em chính là (cô gái ấy) Em biết em chính là (cô gái ấy) Cô gái ấy Em biết em chính là (cô gái ấy) Em biết em chính là (cô gái ấy) Cô gái ấy Người có điệu nhảy trong tâm trí tôi cô gái ấy cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị Tôi gần như đã có thể thấy em Em chính là cô gái ấy
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...