1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Just Say So (Feat. Kevin Rudolf) - Brian Mcfadden    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    (Just say so) (Just say so) (Just say so) (Just say so) (Just say so) (Just say so) I see the look disappearing from your eyes, eyes yeah We complicate things everytime we fight, fight yeah Painting pictures in my mind, mind yeah All this time I'm being blind, blind Well I tryed so hard but it still goes on If you're gonna leave me, dont hesitate, dont belive me Just say so, just say so Lovers cant be leaders, they need to scream feel us They say so, they say so Damn feelings burning my spirit inside, inside yeah I'm half the man you can barely recognise, recognise yea Love can take me for a ride, ride yeah Turning tables changing times, times Well I tried so hard but it still goes on If you're gonna leave me, dont hesitate, dont belive me Just say so, just say so Lovers cant be leaders, they need to scream feel us They say so, they say so If you're gonna leave me, dont hesitate, dont belive me Just say so, just say so Lovers cant be leaders, they need to scream feel us They say so, they say so If you wanna feel like me, be like me yeah, me yea If you wanna figure out me, be like me yeah If you're gonna leave me, dont hesitate, dont belive me Just say so, just say so Lovers cant be leaders, they need to scream feel us They say so, they say so If you're gonna leave me, dont hesitate, dont belive me Just say so, just say so Lovers cant be leaders, they need to scream feel us They say so, they say so (Just say so) (Just say so) (Just say so) (Just say so) (Just say so) (Just say so) Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi Anh thấy được điều gì đó biến mất nơi đối mắt em Chúng ta làm phức tạp mọi chuyện mỗi khi chúng ta cãi vã Vẽ lên một bức tranh trong tâm trí anh Suốt thời gian đó anh chẳng thể thấy gì Anh đã cố gắng hết sức nhưng nó vẫn tiếp diễn Nếu em bỏ anh, đừng do dự, cũng đừng tin anh Hãy nói đi em... Những kẻ đang yêu chẳng thể nào dẫn đường, họ cần hét lên cái cảm giác về đôi ta Họ đều nói thế... Có cảm giác sôi sục trong sâu thẳm tâm hồn anh Anh chỉ là một nưa người đàn ông mà em vừa nhận ra... Tình yêu có thể đem anh đến một cuộc đua Thay đổi lịch trình thay đổi cả thời gian Anh đã cố gắng hết sức nhưng nó vẫn tiếp diễn Nếu em bỏ anh, đừng do dự, cũng đừng tin anh Hãy nói đi em... Những kẻ đang yêu chẳng thể nào dẫn đường, họ cần hét lên cái cảm giác về đôi ta Họ đều nói thế... Nếu em bỏ anh, đừng do dự, cũng đừng tin anh Hãy nói đi em... Những kẻ đang yêu chẳng thể nào dẫn đường, họ cần hét lên cái cảm giác về đôi ta Họ đều nói thế... Nếu em muốn cảm thấy như anh, hãy làm giống anh Nếu em muốn hiểu anh hơn, hãy làm giống anh Nếu em bỏ anh, đừng do dự, cũng đừng tin anh Hãy nói đi em... Những kẻ đang yêu chẳng thể nào dẫn đường, họ cần hét lên cái cảm giác về đôi ta Họ đều nói thế... Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi Hãy nói đi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...