1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Just like you (Hannah Montana OST) - Miley Cyrus

    So what you see Is only half the story There's another side of me I'm the girl you know But I'm someone else too If you only knew It's a crazy life But I'm alright I got everything I've always wanted Living the dream So yeah, everything I've always wanted isn't always what it seems I'm a lucky girl Whose dreams came true But underneath it all I'm just like you (yeah, yeah) Don't wanna be treated differently I wanna keep it all inside Half the time I've got my name in lights The other half I'm by your side It's a crazy life But I'm just fine I got everything I've always wanted Living the dream So yeah, everything I've always wanted isn't always what it seems I'm a lucky girl Whose dreams came true But underneath it all I'm just like you Yeah-ee yeah Can't you see I'm just an ordinary girl Living in an extra-ordinary world Trying to live Trying to learn Trying to just be who I am Who I am I got everything I've always wanted Living the dream (the dream) So yeah, everything I've always wanted (always wanted) isn't always what it seems I'm a lucky girl Whose dreams came true But underneath it all I'm just like you I got everything I've always wanted Living the dream (livin' the dream) So yeah, everything I've always wanted (always wanted) isn't always what it seems I'm a lucky girl Whose dreams came true But underneath it all I'm just like you Những gì mà bạn thấy Chỉ là một phần của câu chuyện thôi Hẵng còn một phần khác nữa về con người tôi cơ Tôi là một cô như bạn biết đây Nhưng tôi cũng là một người khác nữa cơ Nếu chỉ mình bạn biết Đó là một cuộc sống phức tạp Nhưng mà tôi ổn thôi Tôi có được mọi thứ mà tôi mong muốn Sống trong ước mơ của mình Tuy nhiên mọi thứ mà tôi mong muốn Không hẳn lúc nào cũng phải đúng như thế Tôi là một cô gái thực sự may mắn Người thực hiện được giấc mơ của mình Nhưng bên dưới tất cả những điều đó Tôi chỉ giống như bạn mà thôi Không muốn bị đối đãi khác với mọi người Tôi đã giấu kín mọi thứ bên trong mình Một nửa thời gian tôi tỏa sáng trên sân khấu Nửa còn lại tôi lại ở ngay bên bạn Đó là một cuộc sống vất vả Nhưng mà tôi không sao cả đâu Tôi có được mọi thứ mà tôi mong muốn Sống trong ước mơ của mình Tuy nhiên mọi thứ mà tôi mong muốn Không hẳn lúc nào cũng phải đúng như thế Tôi là một cô gái thực sự may mắn Người thực hiện được giấc mơ của mình Nhưng bên dưới tất cả những điều đó Tôi chỉ giống như bạn mà thôi Bạn không thấy Tôi chỉ là một cô gái bình thường sao Sống trong một thế giới bình thường Cố gắng sống tốt Cố gắng học hỏi Cố gắng để là chính con người mình Chính bản thân tôi Tôi có được mọi thứ mà tôi mong muốn Sống trong ước mơ của mình Tuy nhiên mọi thứ mà tôi mong muốn Không hẳn lúc nào cũng phải đúng như thế Tôi là một cô gái thực sự may mắn Người thực hiện được giấc mơ của mình Nhưng bên dưới tất cả những điều đó Tôi chỉ giống như bạn mà thôi Tôi có được mọi thứ mà tôi mong muốn Sống trong ước mơ của mình Tuy nhiên mọi thứ mà tôi mong muốn Không hẳn lúc nào cũng phải đúng như thế Tôi là một cô gái thực sự may mắn Người thực hiện được giấc mơ của mình Nhưng bên dưới tất cả những điều đó Tôi chỉ giống như bạn mà thôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP