1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Joy to the world - Phước cho nhân loại - Aretha Franklin

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Joy to the world, the Lord is come Let earth receive her King; Let every heart prepare him room, And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven,and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns Let men their songs employ While fields and floods, rocks, hills and plains, Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Repeat,Repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace And makes the nations prove The glories of His righteousness, And wonders of His love And wonders of His love And wonders,wonders of His love. No more let sins and sorrows grow, Nor thorns infest the ground; He comes to make His blessings flow Far as the curse is found Far as the curse is found Far as,far as the curse is found. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời: Trần gian nghinh Vua vô đối; Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời, Bầu trời vạn vật hòa thinh, Bầu trời vạn vật hòa thinh. Trời đất xướng ca kính khen Vua mình. Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị: Muôn dân âu ca hoan hỉ, Hải đảo, sơn hà trổi bản ca thì, Đồng hòa vận điệu mừng vui, Đồng hòa vận điệu mừng vui, Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời. Chúa đến tiêu diệt ác khiên bệnh tật, Tật lê không sinh trên đất; Chúa đến đem lại suối phước chân thật, Tràn ngập mọi vùng họa ương, Tràn ngập mọi vùng họa ương, Nguyền rủa biến ra phước âm Thiên Thượng. Lẽ chánh, ơn lành Chúa đem cai trị, Làm cho muôn dân khai trí, Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì, Lòng đại từ Ngài lạ thay! Lòng đại từ Ngài lạ thay! Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...