Lời Dịch - Journey To The End Of My Life - Allstar Weekend

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 815 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Journey To The End Of My Life - Allstar Weekend

    Every night I go to bed And take a trip inside my head And I wonder exactly what my purpose is Do I live to see one hundred Am I rich Am I poor What's the score I don't wanna be suprised I wanna take a journey to the end of my life Cuz I just wanna see what it's like Am I loved Am I hated In your face Or understated How old will I be when I die Do I turn out alright Is my fate up to me Or is it run by a computer Will my kids go to school or stay at home In the future Is there peace Is there war What's the score I don't wanna be suprised I wanna take a journey to the end of my life Cuz I just wanna see what it's like Am I loved Am I hated In your face Or understated How old will I be when I die Do I turn out alright I just wanna see what goes on The chance to put it right before it goes wrong Certain things I say that I regret And erase them all Erase them all Save my friends so they don't get hurt Get the mustard stain off my favourite shirt Have more vision than a crystal ball A crystal ball A crystal ball I don't wanna be suprised I wanna take a journey to the end of my life Cuz I just wanna see what it's like Am I loved Am I hated In your face Or understated How old will I be when I die (2x) I wanna take a journey to the end of my life Cuz I just wanna see what it's like Am I loved Am I hated In your face Or understated How old will I be when I die Do I turn out alright Hàng đêm tôi chìm vào giấc sâu Và du hành trong tâm tưởng Và tôi cứ băn khoăn về mục đích của mình Liệu tôi có sống được trăm tuổi Tôi là gã giàu có Hay là kẻ ngèo khổ Thực tế ra sao Tôi chẳng muốn phải ngạc nhiên Tôi muốn được chu du suốt cuộc đời Vì tôi muốn thấy hình thù tất cả Tôi có được yêu Hay lại bị ghét Hoặc có tể dược thấu hiểu Tôi sẽ tạ thế ở tuổi bao nhiêu Tôi ăn mặc ổn không Tôi chỉ muốn xem điều gì xảy tới Cơ hội để mọi việc đi đúng hướng trước khi lầm đường Chắc chắn có những điều tôi sẽ nói rằng tiếc thật Và phá bỏ tất cả Cứu lấy bạn bè để họ không tổn thương Gạt mù tạc khỏi chiếc áo ưa thích của tôi Kiếm đủ loại cầu pha lê Quả cầu pha lê Quả cầu pha lê Tôi chẳng muốn phải ngạc nhiên Tôi muốn được chu du suốt cuộc đời Vì tôi muốn thấy hình thù tất cả Tôi có được yêu Hay lại bị ghét Hoặc có tể dược thấu hiểu Tôi sẽ tạ thế ở tuổi bao nhiêu (2x) Tôi muốn được chu du suốt cuộc đời Vì tôi muốn thấy hình thù tất cả Tôi có được yêu Hay lại bị ghét Hoặc có tể dược thấu hiểu Tôi sẽ tạ thế ở tuổi bao nhiêu Tôi ăn mặc ổn không
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...