Lời Dịch - It's Not My Time - 3 Doors Down

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 730 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - It's Not My Time - 3 Doors Down

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  It's Not My Time Looking back at the beginning of this And how life was Just you and me and love and all of our friends Living life like an ocean Now the currents slowly pulling me down It's getting harder to breath It won't be too long and I'll be going under Can you save me from this It's not my time, I'm not going There's a fear in me It's not showing This could be the end of me And everything I know Oh, I won't go I look ahead to all the plans that we made And the dreams that we had I'm in a world that tries to take them away Oh, but I'm taking them back All this time I've just been to blind to understand What should matter to me My friend, this life we live Is not what we have, it's what we believe It's not my time I'm not going There's a fear in me It's not showing This could be the end of me And everything I know Oh, It's not my time I'm not going There's a fear in me Now I know that This could be the end of me And everything I know Oh, I won't go I won't go It might be more than you believe It might be something you can't see It's not my time I'm not going There's a fear in me It's not showing This could be the end of me And everything I know It's not my time I'm not going There's a will in me Now it's gonna show This could be the end of me And everything I know I won't go There might be more than you believe There might be more than you can see It's not my time I'm not going There's a fear in me It's not showing This could be the end of me And everything I know It's not my time I'm not going There's a will in me Now I know it This could be the end of me And everything I know I won't go I won't go! No I wooooon't gooooo down! Chưa phải lúc của tôi hãy nhìn lại sự khởi đầu và cuộc đời bắt đầu ra sao chỉ em và tôi, tình yêu cùng những người bạn sống một cuộc đời tựa biển lớn giờ đây thực tại đang kéo trì tôi xuống trở nên khó khăn hơn cho cả hơi thở sẽ không quá lâu và tôi đang dấn thân vào có thể cứu tôi khỏi cảnh này chăng ? chưa phải lúc của tôi, tôi không đi nỗi sợ hãi dấy lên trong tôi không được bày ra nhưng có thể là kết thúc cho tôi và cả những điều tôi biết đến Oh, tôi sẽ không đi đâu tôi hướng về những kế hoạch ta đã bày ra những giấc mơ ta từng có đang trong thế giới với những cố gắng để mang đi Oh, nhưng tôi chẳng đòi lại trong lúc đó tôi mù quáng để đuợc hiểu hơn cần thông hiểu điều gì ở tôi bạn tôi, cuộc đời mà ta đang sống đó không là điều ta có, mà là những điều ta tin vào chưa phải lúc của tôi, tôi không đi nỗi sợ hãi dấy lên trong tôi không được bày ra nhưng có thể là kết thúc cho tôi và cả những điều tôi biết đến Oh, không phải lúc của tôi, tôi không đi nỗi sợ hãi dấy lên trong tôi giờ đây tôi biết có thể đây là kết thúc cho tôi và cả những điều tôi biết đến Oh, tôi sẽ không đi đâu tôi sẽ không đi có thể hơn cả những điều em tin tưởng có thể là những điều mà em không thể thấy không phải lúc của tôi, tôi không đi nỗi sợ hãi dấy lên trong tôi không được bày ra nhưng có thể là kết thúc cho tôi và cả những điều tôi biết đến không phải giờ của tôi, tôi không đi có một ý nguyện trong tôi giờ đây sẽ được bày ra đây có thể là kết thúc cho tôi và cả những điều tôi biết đến Tôi sẽ không đi có thể hơn cả những điều em tin tưởng có thể là những điều mà em không thể thấy chưa phải giờ của tôi, tôi không đi nỗi sợ hãi dấy lên trong tôi không được bày ra nhưng có thể là kết thúc cho tôi và cả những điều tôi biết đến Oh, không phải giờ của tôi, tôi không đi nỗi sợ hãi dấy lên trong tôi giờ đây tôi biết có thể đây là kết thúc cho tôi và cả những điều tôi biết đến Oh, tôi sẽ không đi đâu tôi sẽ không đi Tôi sẽ không đi! Không, tôi sẽ không xuống!
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...