Lời Dịch - It's My Time - Jake Owen

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 690 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - It's My Time - Jake Owen

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I've been down Down so long But those days are gone now I've got the will I've earned the right To show you it's my time tonight It's my time It's my time My moment I'm not gonna let go of it My time It's my time And I'll stand proud There's nothing I'm afraid of I'll show you what I'm made of Show you all it's my time now I'll break through I've made my move And my faith is strong now I\'ve got the heart to reach the heights To show you it's my time tonight It's my time it's my time My moment I'm not gonna let go of it My time, it's my time And I'll stand proud There's nothing I'm afraid of I'll show you what I'm made of Show you all it's my time now I've got the will I've earned the right Tonight... tonight ..... It's my time it's my time My moment I'm not gonna let go of it My time it's my time And I'll stand proud There's nothing I'm afraid of I'll show you what I'm made of Show you all it's my time now show you all its my time now oh Tôi đã thất bại nhiều Thất bại trong một khoảng thời gian dài Nhưng những ngày đó đã qua rồi Tôi có ý chí Tôi đã học được những điều đúng đắn Để cho các bạn thấy đây là thời khắc của tôi tối nay Đây là thời khắc của tôi Đây là thời khắc của tôi Thời khắc của tôi Tôi sẽ không để nó qua mất Thời gian của tôi Đây là thời khắc của tôi Và tôi sẽ đứng dậy đầy tự hào Không có gì làm tôi sợ nữa Tôi sẽ cho bạn thấy tôi được làm nên bởi những gì Cho tất cả các bạn thấy đây là thời khắc của tôi Tôi sẽ tạo bước đột phá Tôi đã bắt đầu những bước đầu tiên Và niềm tin của tôi giờ thật mạnh mẽ Tôi có trái tim (đầy nhiệt huyết) để vươn lên tầm cao Để cho các bạn thấy đây là thời khắc của tôi Đã đến lúc rồi Thời khắc của tôi Thời khắc của tôi Tôi sẽ không để nó qua mất Thời gian của tôi Và tôi sẽ đứng dậy đầy tự hào Không có gì làm tôi sợ nữa Tôi sẽ cho bạn thấy tôi được làm nên bởi những gì Cho tất cả các bạn thấy đây là thời khắc của tôi Tôi có ý chí Tôi đã học được những điều đúng đắn Tối nay Tối nay Thời khắc của tôi Thời khắc của tôi Thời khắc của tôi Tôi sẽ không để nó qua mất Thời gian của tôi Đã đến lúc rồi Và tôi sẽ đứng dậy đầy tự hào Không có gì làm tôi sợ nữa Tôi sẽ cho bạn thấy tôi được làm nên bởi những gì Cho tất cả các bạn thấy đây là thời khắc của tôi Cho bạn thấy đã đến lúc rồi
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP