1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - It's A Good Day To Die - Omar AnokeLove You Out Loud - Rascal Flatts

    Courage, Duty, Honor We call upon our troopers In this our darkest hour Our way of life is what we are waiting for The flag that flies above us , inspires us each day. To give our very best , in every way ! It's a good day to die When you know the reasons why Citizens we fight fot what is right A noble sacrifice When duty calls , you pay the price For the federation I will give my life Well all is fair , in love and war. That's what my gunny says You not alive unless your almost dying These are the words I march by, Duty, Courage , Honor. Every single day and I've been trying. It's a good day to die When you know the reasons why Citizens we fight fot what is right A noble sacrifice When duty calls , you pay the price For the federation I will give my life (Courage, Duty, Honor) The eagle, he flies high above us The eagle, he makes our spirits sore ! He's giving the strength to carry on. To fly and win this war It's a good day to die When you know the reasons why Citizens we fight for what is right (Courage, Duty, Honor) A noble sacrifice When duty calls , you pay the price For the federation I will give my life (Courage, Duty, Honor) It's a good day to die When you know the reasons why Citizens we fight fot what is right A noble sacrifice When duty calls , you pay the price For the federation I will give my life (Courage, Duty, Honor) For the federation I will give my life Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự! Chúng tôi kêu gọi những chiến sĩ trong thời kì đen tối này. Cách sống của ta là những gì ta đang chờ đợi Ngọn cờ tung bay trên ta, thôi thúc ta từng ngày. Để ta hiến dâng những gì tốt đẹp nhất, bằng moịc cách! (Chorus) Một ngày đẹp trời để chết, Khi bạn biết lý do. Những công dân, chúng ta chiến đấu vì lẽ phải Một sự hy sinh cao cả. Khi nghĩa vụ gọi, bạn phải trả giá Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình. Mọi thứ đều công bằng, trong tình yêu và chiến tranh Đó là điều khẩu súng tôi nói Bạn sẽ không sống sót trừ khi mọi người gần bị tiêu diệt hết . Tôi hành quân với những từ, Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự! Từng ngày một tôi đã cố gắng Một ngày đẹp trời để chết, Khi bạn biết lý do. Những công dân,chúng ta chiến đấu vì lẽ phải Một sự hy sinh cao cả. Khi nghĩa vụ gọi,bạn phải trả giá Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình. (Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!) Đại Bàng, bay cao vượt lên chúng tôi Đại Bàng, làm cho tinh thần ta thăng hoa Nó cho ta sức mạnh để thực hiện Để bay lên và thắng trận chiến này! Một ngày đẹp trời để chết, Khi bạn biết lý do. Những công dân, chúng ta chiến đấu vì lẽ phải Một sự hy sinh cao cả. Khi nghĩa vụ gọi, bạn phải trả giá Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình. (Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!) Một ngày đẹp trời để chết, Khi bạn biết lý do. Những công dân, chúng ta chiến đấu vì lẽ phải Một sự hy sinh cao cả. Khi nghĩa vụ gọi, bạn phải trả giá Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình. (Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!) Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...