Lời Dịch - Invincible - Ola Svensson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 909 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Invincible - Ola Svensson

    The same old love song is playing tonight on every station But you're not around I should have told you the way I feel How you complete me Whenever you are near I wish that I had only seen the signs I didn't know my life would change that night Refrain: We were invincible We were one of a kind Now the dream is all that I have But I remember when we were invincible My friends keep saying, It's time to move on There will be others, Though you are gone But baby it's so hard to let you go When I remember the way we used to be We could last for ever and a day Baby come on back Let's find a way Refrain: We were invincible We were one of a kind Now the dream is all that I have But I remember when we were invincible I let you slip away from me Now I know that I was wrong 'Cause only you can play that part We are invincible I know that only you can play that part [You're the one] I know that we should never be apart [You're the one] And in the years to come we'll find a way If you only would stay Refrain: We were invincible We were one of a kind Now the dream is all that I have But I remember when we were invincible Ca khúc ngày xưa đang văng vẳng trên mọi đài phát tối nay Nhưng bạn không ở đây Lẽ ra tôi nên nói cho bạn biết tôi cảm thấy thế nào Cách mà bạn khiến cho tôi nên toàn vẹn Mỗi khi bạn ở gần Tôi mong sao mình thấy trước được tín hiệu Tôi đã không biết cuộc đời thay đổi vào đêm đó Refrain: Chúng ta đã từng là vô địch Chúng ta đã từng làm được Giờ đây tất cả mà tôi có chỉ còn là giấc mơ Nhưng tôi nhớ khi chúng ta bất khả chiến bại Người bạn tôi luôn nói Đã đến lúc tiến lên Sẽ có những người khác thay thế Dù cho bạn ra đi Nhưng anh bạn à! Thật khó để cho bạn ra đi Khi tôi nhớ về thủa xưa chúng ta từng trải Chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn Anh bạn à! hãy quay lại Chúng ta hãy tim ra giải pháp Refrain: Chúng ta đã từng là vô địch Chúng ta đã từng làm được Giờ đây tất cả mà tôi có chỉ còn là giấc mơ Nhưng tôi nhớ khi chúng ta bất khả chiến bại Tôi đã để bạn tuột xa tôi Giờ tôi biết mình đã sai Vì chỉ mỗi mình bạn mới có thể hoàn thành vai trò đó Chúng ta là vô địch Tôi biết rằng chỉ bạn mới làm được [Chỉ bạn mà thôi] Tôi biết rằng chúng ta sẽ không bao xa rời [Chỉ có bạn] Và vài năm tới nữa ta sẽ tìm ra một con đường Nếu bạn chịu ở lại Refrain: Chúng ta đã từng là vô địch Chúng ta đã từng làm được Giờ đây tất cả mà tôi có chỉ còn là giấc mơ Nhưng tôi nhớ khi chúng ta bất khả chiến bại
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP