1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Into The Night (ft. Chad Kroeger) - Carlos Santana

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  INTO THE NIGHT Carlos Santana ft Chad Kroeger Like a gift from the heavens, It was easy to tell, It was love from above, that could save me from hell, She had fire in her soul it was easy to see, Jow the devil himself could be pulled out of me, There were drums in the air as she started to dance, Every soul in the room keeping time with there hands, And we sang… (Chorus) Ay oh ay oh ay oh ay, And the voices bang like the angels sing, We’re singing… Ay oh ay oh ay oh ay, And we danced on into the night, Ay oh ay oh, Ay oh ay oh, And we danced on into the night, Like a piece to the puzzle that falls into place, You could tell how we felt from the look on our faces, we was spinning in circles with the moon in our eyes, The room left them moving between you and I, We forgot where we were and we lost track of time, And we sang to the wind as we danced through the night, And we sang… (Chorus) Ay oh ay oh ay oh ay, And the voices bang like the angels sing, We’re singing… Ay oh ay oh ay oh ay, And we danced on into the night, Ay oh ay oh, Ay oh ay oh, And we danced on into the night, Ay oh ay oh, Ay oh ay oh, And we danced on into the night, Like a gift from the heavens, it was easy to tell, It was love from above, that could save me from hell, She had fire in her soul it was easy to see, how the devil himself could be pulled out of me, There were drums in the air as she started to dance, Every soul in the room keeping time with there hands, And we sang… (Chorus) Ay oh ay oh ay oh ay, And the voices bang like the angels sing, We’re singing… Ay oh ay oh ay oh ay, And we danced on into the night, Ay oh ay oh, Ay oh ay oh, And we danced on into the night, (And the voices bang like the angels sing), Ay oh ay oh, Ay oh ay oh, And we danced on into the night, Ay oh ay oh ay oh ay, (Ay oh ay oh), Ay oh ay oh ay oh ay, (Ay oh ay oh), Singing ay oh ay oh ay oh ay, (Ay oh ay oh), And we danced on into the night XUYÊN MÀN ĐÊM Giống như 1 món quà từ thiên đàng Điều đó rất dễ để nói Đó là tình yêu từ trên cao Đã giúp anh thoát khỏI địa ngục Lửa cháy từ trong tâm hồn em Điều đó đã kéo anh thoát khỏI sự u tốI của chính mình 1 tiếng trống vang lên trong không gian và em bắt đầu nhảy múa MọI linh hồn trong căn phòng đã làm cho thờI gian ngừng lạI Và chúng ta hát {Chorus} ay oh ay oh ay oh ay Và những tiếng hát đó giống như tiếng hát của những thiên thần Chúng ta hãy hát lên Ay oh ay oh ay oh ay Và chúng ta nhảy múa xuyên màn đêm Ay oh ay oh Ay oh ay oh Và ta nhảy múa xuyên màn đêm Giống như 1 mảnh của trò chơi ở trong căn phòng Em sẽ nói cho anh biết cảm giác trên khuôn mặt của mỗI chúng ta Chúng ta đang nhảy múa vớI ánh trăng trong mắt em Căn phòng đang chuyển động giữa anh và em Quên đi chúng ta ở đâu và quên đi thờI gian Ta hát vớI bão tố , và nhảy múa xuyên màn đêm Và ta hát lên {Chorus} ay oh ay oh ay oh ay Và những tiếng hát đó giống như tiếng hát của những thiên thần Chúng ta hãy hát lên Ay oh ay oh ay oh ay Và chúng ta nhảy múa xuyên màn đêm Ay oh ay oh Ay oh ay oh Và ta nhảy múa xuyên màn đêm Ay oh ay oh Ay oh ay oh Và ta nhảy múa xuyên màn đêm Giống như 1 món quà từ thiên đàng Điều đó rất dễ để nói Đó là tình yêu từ trên cao Đã giúp anh thoát khỏI địa ngục Lửa cháy từ trong tâm hồn em Điều đó đã kéo anh thoát khỏI sự u tốI của chính mình 1 tiếng trống vang lên trong không gian và em bắt đầu nhảy múa MọI linh hồn trong căn phòng đã làm cho thờI gian ngừng lạI Và chúng ta hát ay oh ay oh ay oh ay Và những tiếng hát đó giống như tiếng hát của những thiên thần Chúng ta hãy hát lên Ay oh ay oh ay oh ay Và chúng ta nhảy múa xuyên màn đêm Ay oh ay oh Ay oh ay oh Và ta nhảy múa xuyên màn đêm (Và những tiếng hát đó giống như tiếng hát của những thiên thần) Ay oh ay oh Ay oh ay oh Và ta nhảy múa xuyên màn đêm Ay oh ay oh ay oh ay (ay oh ay oh) Ay oh ay oh ay oh ay (ay oh ay oh) Hát lên ay oh ay oh ay oh ay (ay oh ay oh) Và chúng ta nhảy múa xuyên đêm thâu
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP