Lời Dịch - I'm Tired - Adam Hồ

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 743 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'm Tired - Adam Hồ

    I’m tired of living in these rules It gets to me in my head I’m tired of living so alone And soon I will be dead And I know I can’t show What I’ve been through right now Because I can’t be shown And I try and I try and I cry for right now So you know what’s going on I don’t want to think about it It makes me sad I don’t want to hear about it It makes me feel so bad to the heart I’m tired of slipping up and down I always fall on my head I’m tired of living in this world And this will never end And I know I can’t show What I’ve been through right now Because I can’t be shown And I try and I try and I cry for right now So you know what’s going on I don’t want to think about it It makes me sad I don’t want to hear about it It makes me feel so bad to the heart I don’t want to think about it It makes me sad I don’t want to hear about it It makes me feel so bad I don’t want to think about it It makes me sad I don’t want to hear about it It makes me feel so bad to the heart Tôi mệt mỏi với việc sống dưới những luật lệ này Nó cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi Tôi mệt mỏi với việc sống trong cô đơn Và rồi sau đó tôi sẽ chết đi Và tôi biết mình không thể nói ra Điều tôi đang trải qua ngay lúc này Vì tôi không tài nào thốt nên lời Và giờ tôi cố, cố gắng, cố gắng lắm Thế nên bạn biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy Tôi không muốn nghĩ về nó nữa Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi Tôi không muốn nghe về nó nữa Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau Tôi mệt mỏi với việc lên rồi xuống Tôi luôn luôn quay cuồng tâm trí Tôi mệt mỏi với việc sống trên thế gian này Và chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt Và tôi biết mình không thể nói ra Điều tôi đang trải qua ngay lúc này Vì tôi không tài nào thốt nên lời Và giờ tôi cố, cố gắng, cố gắng lắm Thế nên bạn biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy Tôi không muốn nghĩ về nó nữa Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi Tôi không muốn nghe về nó nữa Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau Tôi không muốn nghĩ về nó nữa Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi Tôi không muốn nghe về nó nữa Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau Tôi không muốn nghĩ về nó nữa Chỉ khiến tôi buồn thêm thôi Tôi không muốn nghe về nó nữa Chỉ khiến tôi thấy con tim đớn đau
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP