Lời Dịch - I'm Lost - Knob

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 844 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'm Lost - Knob

    Ooh ahh, I'm lost without your love Can you hear me now Ooh ahh, I'm lost without your love Your love.. Your love.. Your love.. Ahhh Ooh ahh, I'm lost without your love Your love, your love, your love, your love Ooh ahh, I'm lost without your love Can you hear me now Ooh ahh, I'm lost without your love Your love.. Your love.. Your love.. My love.. You turn me on, I'm falling Control me, please don�t hurt me My rhythm never fools me I'm lost without you baby (X2) I'm lost without you baby (X4) You turn me on, I'm falling Control me, please don�t hurt me My rhythm never fools me I'm lost without you baby (X2) Ooh ahh, I'm lost without your love Can you hear me now Ooh ahh, I'm lost without your love (X2) You turn me on, I'm falling Control me, please don�t hurt me My rhythm never fools me I'm lost without you baby (X3) Ooh ahh, I'm lost without your love Can you hear me now Ooh ahh, I'm lost without your love Your love.. Your love.. Your love.. My love.. Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh bây giờ anh có nghe thấy tôi ko? Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh tình yêu của anh.... tình yêu của anh.... tình yêu của anh.... ahhh Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh tình yêu của anh, tình yêu của anh, tình yêu của anh, tình yêu của anh Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh bây giờ anh có nghe thấy tôi ko? Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh tình yêu của anh.... tình yêu của anh.... tình yêu của anh.... tình yêu của tôi.... anh làm tôi quay cuồng, tôi nghiêng ngả điều khiển tôi, làm ơn đừng làm tui đau nhịp điệu của tôi chưa bao giờ lừa gạt tôi tôi mất anh, anh yêu (x2) tôi mất anh, anh yêu (x4) anh làm tôi quay cuồng, tôi nghiêng ngả điều khiển tôi, làm ơn đừng làm tui đau nhịp điệu của tôi chưa bao giờ lừa gạt tôi tôi mất anh, anh yêu (x2) Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh bây giờ anh có nghe thấy tôi ko? Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh (x2) anh làm tôi quay cuồng, tôi nghiêng ngả điều khiển tôi, làm ơn đừng làm tui đau nhịp điệu của tôi chưa bao giờ lừa gạt tôi tôi mất anh, anh yêu (x3) Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh bây giờ anh có nghe thấy tôi ko? Ooh ahh, tôi bị mất tình yêu của anh tình yêu của anh.... tình yêu của anh.... tình yêu của anh.... tình yêu của tôi....
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...