1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'm Gonna Make You Love Me (Diana Ross) - Stevie Wonder    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I'm gonna do all the thing for you A girl wants a man to do Oh, baby (Oh, baby) I'll sacrifice for you I'll even do wrong for you Oh, baby (Oh, baby) Every minute, every hour I'm gonna shower you With love and affection Look out, it's comin' in your direction And I'm I'm gonna make you love me Oh, yes I will Yes I will I'm gonna make you love me Oh, yes I will Yes I will Look here My love is strong, you see I know you'll never get tired of me Oh, baby (Oh, baby) And I'm gonna use every trick in the book I'll try my best to get you hooked Hey, baby (Hey, baby) And every night, every day I'm gonna say I'm gonna get you, I'm gonna get you Look out boy, 'cause I'm gonna get you I'm gonna make you love me Oh, yes I will Yes I will And I'm gonna make you love me Oh, yes I will You know I will Every breathe I take And each and every step I make Brings me closer, baby Closer to you And with each beat of my heart For every day we're apart I'll hunger for every wasted hour And I... Every night And every day I'm gonna get you, I'm gonna get you Look out, 'cause I'm gonna get you I'm gonna make you love me Oh, yes I will Yes I will I'm gonna make you love me Oh, yes I will Yes I will I'm gonna make you love me Oh, yes I will Yes I will I'm gonna make you love me Oh, yes I will Yes I will Anh sẽ làm mọi thứ vì em Những điều mà em muốn một người đàn ông làm cho em Ôi em yêu Anh sẽ hy sinh vì em Vì em dù có phải làm điều gì sai đi chẳng nữa Ôi em yêu Mỗi phút mỗi giờ Anh sẽ cho em thấy Tình yêu và những cảm xúc đó Nhìn xem, điều đó đã đến như trong chỉ dẫn của em Và Anh... Anh sẽ làm cho em yêu anh Ồ đúng vậy Đúng thế đó Anh sẽ làm cho em yêu anh Ồ đúng vậy Đúng thế đó Nhìn nè Tình yêu của anh thật mãnh liệt, em thấy chứ Anh biết em sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi vì anh Ôi em yêu Anh sẽ dùng mọi mưu mẹo mà anh đã học được Anh sẽ cố gắng hết mình để em yêu anh Này em yêu Và mỗi đêm, mỗi ngày Anh sẽ nói Anh sẽ có em, anh sẽ có em Nhìn nè, bởi anh sẽ có em ... Mỗi hơi thở anh đều cảm nhận thấy và mỗi bước đi anh sẽ mang anh đến gần với em Em yêu hãy lại gần anh Và mỗi nhịp đập của trái tim Mỗi ngày chúng ta xa nhau Anh khao khát có em bởi chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi Lặp lại: ...
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...