1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'm Always Dreaming of You (ft. Tommy Page) - Sally Yeh / 葉蒨文 / Diệp Thiên Văn    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Tommy: I remember noticing you first. No one knew that I was looking at you. Kept a disguise for fear inside. You didn't feel it too. Sally: Couldn't tell you what it was you did. Your presence made a standing still in time. Taken by your stare, I said a prayer. Someday you'll be mine. Tommy: Well someone was watching, someone was listening someone answered me. Together: Now that I found you. I can't live without you baby, oh baby. I'm always dreaming of you. You're my mind, everywhere I go. And baby don't you know. Just what my world's been going through. I try to stop my thoughts, but that would be a lie. And I can't deny it's true. I'm always dreaming of you* Sally: Nothing seems to matter anymore. Everyone I meet is not you (no one compares to you). Life's not the same Together: I don't complain, now that love feels true. Repeat ** Both: Well someone was watching, someone was listening someone answered me. Now that I found you. I can't live without you baby, oh baby. Sally: I'm always dreaming of you. Tommy: I'm always dreaming of you. You're on my mind, Sally: You're on my mind Tommy: Everywhere I go. Both: And baby don't you know. Sally: Just what my world's been going through. Tommy: Just what my world's been going through. I try to stop my thoughts, Sally: Try to stop my thoughts Tommy: But that would be a lie. Both: And I can't deny it's true. I'm always dreaming of you Tommy: You're on my mind Sally: You're on my mind Tommy: Everywhere I go. Both: And baby don't you know. Tommy: Just what my world's been going through. Sally: Just what my world's been going through. Tommy: I try to stop my thoughts, But that would be a lie. Both: And I can't deny it's true. I'm always dreaming of you I'm always dreaming of you Tommy: anh luôn chú ý đến em đầu tiên. Chẳng ai biết rằng anh đã nhìn em. Giữ một vỏ bọc cho nỗi e dè bên trong. Em đã không cảm thấy điều đó. Sally: Không thể nói cùng anh đó là những gì anh đã làm. Sự xuất hiện của anh làm thời gian ngưng đọng. bởi cái nhìn của anh, em đã nguyện cầu Ngày nào đó anh sẽ là của em Tommy: Vài người đã dõi theo, một số lắng nghe và một số đã trả lời anh. Together: Giờ đây ta đã tìm thấy nhau. Ta không thể sống thiếu nhau được, ôi người yêu Ta luôn mơ về em. Em trong tâm trí tôi bất cứ nơi đâu tôi đến người yêu ơi em có biết. là những gì mà thế giới của anh đang trải qua. Anh cố gắng ngừng những suy nghĩ, nhưng đó là lời nói dối và anh không thể phủ nhận đó là sự thật. Anh luôn mơ về em* Sally: Chẳng có gì là vấn đề nữa Nhưng người em gặp không là anh (chẳng ai sánh được với anh). Và dòng đời thì không như nhau Together: Anh không phàn này, Giờ đây tình yêu cảm thấy sao chân thật. [lặp lại]** Both: Vài người đã dõi theo, một số lắng nghe và một số đã trả lời anh. Giờ đây anh đã tìm thấy em. Anh không thể sống thiếu em được, người yêu ơi Sally: Em luôn mơ về anh. Tommy: Anh luôn mơ về em. Em trong tâm trí anh, Sally: Anh trong tâm trí em Tommy: Bất cứ đâu anh đế. Both: Người yêu ơi em có biết. Sally: là những gì thế giới của em đang trải qua. Tommy: (anh cũng vậy). Cố gắng ngừng những nghĩ suy, Sally: [] Tommy: Nhưng đó là lời nói dối. Both: Và anh không thể phủ nhận đó là sự thật. Anh luôn mơ về em Both: Anh không thể phủ nhận sự thật anh luôn mơ về em
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...