Lời Dịch - I'll Come Running Back To You - Sam Cooke

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 728 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'll Come Running Back To You - Sam Cooke

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Folks say that you've found someone new To do the things I used to do for you Just call my name, I'm not ashamed I'll come running back to you Can't sleep at night, I can't eat a bite When you were mine I didn't treat you right Just call my name, I'm not ashamed I'l come running back to you Just like a king, I've lost everything I sit all alone on my throne I've got my pride, but deep down inside I'm yours and your alone I try to forget, have no regrets This love of ours could always start anew Just call my name, I know I'm not ashamed I'll come running back to you Just like a king I've lost everything I sit all alone on my throne I've got my pride, but deep down inside I'm yours and yours alone I try to forget, have no regrets This love of ours could always start anew Just call my name I know, I know, I know I'm not ashamed I'll come running back to you. Người ta nói rằng em đã tìm được một người mới Để làm những điều mà tôi từng làm cho em Chỉ cần gọi tên tôi, tôi không ngần ngại Tôi sẽ trở về với em Chẳng thể ngủ hằng đêm, cũng chẳng thể ăn nổi chút gì Khi em là của tôi, tôi đã không đối xử tốt với em Chỉ cần gọi tên tôi, tôi không ngần ngại Tôi sẽ trở về với em Như một hoàng đế, tôi đã đánh mất mọi thứ Tôi ngồi cô đơn trên ngai vàng của mình Tôi có lòng tự trọng, nhưng sâu thẳm trong lòng Tôi là của em, là nỗi cô đơn của em Tôi cố quên, không tiếc nuối Tình yêu này của đôi ta luôn có thể bắt đầu lại mà Chỉ cần gọi tên tôi, tôi không ngần ngại Tôi sẽ trở về với em Như một hoàng đế, tôi đã đánh mất mọi thứ Tôi ngồi cô đơn trên ngai vàng của mình Tôi đã từng có niềm tự hào, nhưng sâu thẳm trong lòng Tôi là của em, là nỗi cô đơn của em Tôi cố quên, không tiếc nuối Tình yêu này của đôi ta luôn có thể bắt đầu lại mà Chỉ cần gọi tên tôi Tôi biết, tôi biết mình không ngần ngại Mà sẽ trở về với em
     Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...