1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'll Be Loving You (Forever) - New Kids On The Block

    Yeah I'm not that kind of guy who can take a broken heart So dont ever leave I don't want to see us part the very thought of losing you means that everything would go down under i'll be loving you forever just as long as you want me to be i'll be loving you forever all this love's for you and me i'll be loving you i'll be i'll be loving you loving you and the things you do yaaa it's forever i'll be loving you i'll be i'll be loving you loving you yaaa i count the blessings that keep our love new there's one for me and a million for you there's just so much that i wanna say that when i look at you all my thoughts get in the way i'll be loving you forever just as long as you want me to be i'll be loving you forever all this love's for you and me yaaaaa i'll be loving you i'll be i'll be loving you loving you the things you do yaaa it's forever i'll be loving you i'll be i'll be loving you loving you yaaa We've come to far to ever turn back now this love will last forever i can see it all now i'll be loving you i'll be i'll be loving you loving you the things you do yaaa it's forever i'll be loving you i'll be i'll be loving you loving only you girl oh girl i'll be loving only you Anh không phải người đàn ông có thể sống với một trái tim tan vỡ Bởi vậy xin đừng bỏ đi Anh không muốn thấy đôi mình chia xa đâu Khi nghĩ đến việc mất em Thì có nghĩa là anh đã chẳng còn gì nữa Anh sẽ mãi yêu em Miễn là em vẫn muốn có anh Anh sẽ mãi yêu em Tất cả tình yêu này dành cho đôi mình đấy Anh sẽ yêu em Anh sẽ... Anh sẽ yêu em Yêu em Và tình yêu em có Sẽ là mãi mãi Anh sẽ yêu em Anh sẽ... Anh sẽ yêu em Yêu em Anh mong những lời cầu nguyện sẽ giữ cho tình mình luôn vẹn nguyên Một lần cho anh và hàng triệu lần cho em Có rất nhiều điều anh muốn nói Là khi anh nhìn em mọi suy nghĩ trong anh cứ trào dâng Anh sẽ mãi yêu em Miễn là em vẫn muốn có anh Anh sẽ mãi yêu em Tất cả tình yêu này dành cho đôi mình đấy Anh sẽ yêu em Anh sẽ... Anh sẽ yêu em Yêu em Và tình yêu em có Sẽ là mãi mãi Anh sẽ yêu em Anh sẽ... Anh sẽ yêu em Yêu em Chúng ta đã đi rất xa Để giờ đây có thể trở lại Tình yêu này sẽ mãi trường tồn Giờ thì anh có thể thấy tất cả Anh sẽ yêu em Anh sẽ... Anh sẽ yêu em Yêu em Và tình yêu em có Sẽ là mãi mãi Anh sẽ yêu em Anh sẽ... Anh sẽ yêu em Chỉ yêu mình em thôi Yêu em Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...