Lời Dịch - If You're Happy And You Know It - Unknown

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 3.726 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - If You're Happy And You Know It - Unknown

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, clap your hands. (clap clap) If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp) If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, stomp your feet. (stomp stomp) If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!) If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, do all three. (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, thì bạn hãy vỗ tay (clap clap) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, thì bạn hãy vỗ tay (clap clap) Nếu bạn đang hạnh phúc và hãy đừng ngại ngùng thể hiện nó Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, thì bạn hãy vỗ tay của bạn. (clap clap) (clap clap) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, thì bạn hãy đạp mạnh bàn chân của bạn(stomp stomp) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, thì bạn hãy đạp mạnh bàn chân của bạn(stomp stomp) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, và hãy đừng ngại ngùng thể hiện nó Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, thì bạn hãy đạp mạnh bàn chân của bạn. (stomp stomp) (stomp stomp) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, hãy kêu la "hurray!" (hoo-ray!) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, hãy kêu la "hurray!" (hoo-ray!) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, và hãy đừng ngại ngùng thể hiện nó Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, hãy kêu la "hurray!" (hoo-ray!) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, hãy làm cả ba (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, hãy làm cả ba (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!) Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, và hãy đừng ngại ngùng thể hiện nó Nếu bạn đang hạnh phúc và bạn biết điều đó, hãy làm cả ba (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!) (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)