1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - If You're Ever Down In Texas Look Me Up - Tom & Jerry OST

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  If you're ever down in texas, look me up If you're ever down in texas, look me up Yah Haa ! Where men are men and love it And the gals are sure glad of it Man If you're ever down in texas, look me up Everybody’s gonna holler “Howdy Doo” “Howdy Doo” Everybody there’s be saying “How are you” “Mmmmmmmmm” We raise corn for hot tamales and go silly for the dollies Oh, if you're ever down in texas, look me up Ask anyone for Tommy Everybody knows of me They’ll you where I’m riding at Bar W,X or Y or Z If You All Come To Texas, Look Me Up We got everything in Texas Look it up Am I right or am I rilla Man, this state’s a killa dilla If You're ever down to Texas, look me up Ask anyone for Tommy Everybody knows of me They’ll you where I’m riding at Bar W,X or Y or Z If You All Come To Texas, Look Me Up We got everything in Texas Look it up Am I right or am I rilla Man, this state’s a killa-dilla If You're ever down to Texas Yipe! Nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Yah Haa ! Nơi con người được lập nên và yêu mến chốn này Và những cô gái rất hài lòng về nó Nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Mọi người cùng hô vang "Chào người đẹp" Mọi người sẽ nói "Em khỏe không" "Mmmmmmmmm" Bọn anh trồng ngô cho món Tamele và vờ ngờ nghệch trước những cô gái Oh, nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Hỏi mọi người về Tommy Ai cũng biết anh Họ sẽ bảo em anh đang ở đâu quán W, X hoặc Y hoặc Z Nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Bon anh có mọi thứ ở Texas, Hãy tìm đi nhé Anh đúng hay anh sai đây Em ơi đây là nơi chết chóc Nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Hỏi mọi người về Tommy Ai cũng biết anh Họ sẽ bảo em anh đang ở đâu quán W, X hoặc Y hoặc Z Nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Bon anh có mọi thứ ở Texas, Hãy tìm đi nhé Anh đúng hay anh sai đây Em ơi đây là nơi chết chóc Nếu em đến Texas, hãy tìm anh nhé Yipe!
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...